Houvast. Dat bieden wij aan inwoners van Delft die dat nodig hebben. Houvast was dan ook het thema van het vijfjarig bestaan van Delft Support, dat we dinsdag vierden. In de ochtend stonden we met collega’s stil bij het jubileum. Met een speech van Edith, de lancering van ons jubileummagazine HOUVAST, een jaarkalender met alle activiteiten het hele jaar door en koffie met koek vierden we dat we al vijf jaar lang houvast bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Symposium
In de middag organiseerden we een symposium bij de Firma van Buiten met als thema HOUVAST. Bijna honderd collega’s en partners kwamen langs voor inhoudelijke inspiratie en om de onderlinge samenwerking te vieren en te bestendigen. Na een introductie van een van onze Raad van Commissarissen Bartho Boer en directeur Edith van den Berg gaf Pieter Hilhorst een lezing met als titel ‘overlevers laten bloeien’.

Vijf workshops
Na de lezing konden deelnemers in twee rondes kiezen uit vijf verschillende workshops:

  • Marco Tankink speelde met vier teams het Maatwerkspel, geholpen door maatwerkexperts Etmien Girigoria, Aline Beugelaar en Michelle Brouwer.
  • Onze financieel specialisten Vincent van Bers en Jeannette Rensen vertelden meer over de unieke brug die zij vormen tussen financiële problematiek en hulpverlening op andere leefgebieden.
  • Bianca den Outer (JB Lorenz) gaf een bevlogen betoog over het sturen op maatschappelijk effect met behulp van narratief onderzoek gecombineerd met data.
  • Marjolijn Distelbrink (Verweyjonger Instituut) maakte deelnemers in een sessie Diversiteitsgevoelig werken bewust van hun eigen waarden en de gevolgen daarvan voor de blik op de ander.
  • Tot slot inspireerden Wendy van Vliet en Linda van Voorthuizen (Kenniscentrum Kind en Scheiding) met een informatiesessie over scheiden zonder schade.

Tijdens de afsluitende borrel konden alle collega’s en partners nog eens terugblikken op de geleerde lessen en napraten over de toekomst. Dank aan alle workshopgevers én alle bezoekers. We kijken uit naar de komende vijf jaar waarin we ook dan samen houvast bieden aan Delftse inwoners.