Professionals

 

Home » Professionals

Bent u beroepsmatig betrokken bij de zorg rondom een inwoner van Delft? Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Team Jeugd

De medewerkers van Team Jeugd van Delft Support hebben veel kennis van de voorzieningen en hulpmiddelen die in Delft aanwezig zijn: van geestelijke gezondheidszorg, opvoeden en opgroeien, verslaving, onderwijs, verstandelijke en lichamelijke beperkingen tot aan schuldhulpverlening. Zij brengen de zorgvraag van een cliënt in kaart en zetten passende hulp in. Dat kan vanuit het team zelf of door inzet van externe organisaties. Samenwerking is belangrijk. Zo hebben alle scholen (primair, voortgezet en passend onderwijs) een vast aanspreekpunt binnen Team Jeugd. Problemen die zich daar afspelen, kunnen snel opgepakt worden. U kunt de professionals van Team Jeugd voor overleg, aanmelding of andere vragen van 9.00 tot 17.00 uur bereiken via 14015 of teamjeugd@delftsupport.nl. Huisartsen en schoolleiders kunnen ook bellen of mailen met hun contactpersonen bij Team Jeugd.

  • De Jeugdbeschermingstafel biedt een extra station tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van jeugdbescherming West.
  • Inkoop jeugdhulp Haaglanden: Tien gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Delft, hebben de handen ineen geslagen wat betreft de inkoop van alle jeugdhulp. De inkoop van jeugdhulp wordt uitgevoerd door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau). U kunt zich digitaal aanmelden als contractpartner via de portal van H10.

Sociaal Team

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld zes of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als bemoeizorg nodig is. Het gaat hier om de vangnetfunctie binnen het sociaal domein. Een generalistisch coach van het Sociaal Team werkt integraal door verschillende domeinen heen (zorg, jeugd, werk en inkomen) en kan tijdelijk de regie overnemen.

Alleen professionals kunnen een cliënt aanmelden voor het Sociaal Team. Dit kan als uw organisatie businesspartner van de gemeente Delft is (zie informatie onderaan pagina). Aanmeldingen kunt u online via B2B doorgeven of telefonisch door rechtstreeks contact op te nemen met het Sociaal Team via 015–260 20 79. Ook bij urgente zaken of vragen kunt u contact opnemen met dit telefoonnummer of mailen naar sociaalteam@delftsupport.nl.  Als inwoners zich ernstige zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd. Meldpunt Bezorgd is onderdeel van het Sociaal Team.

Jongerenacademie

De Jongerenacademie is er voor alle jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die vragen hebben rond inkomen, school en werk. De Jongerenacademie heeft een Poortfunctie en voert de Participatiewet uit voor de gemeente Delft. Jongeren kunnen bij ons een bijstandsaanvraag doen. Samen kijken we dan naar de situatie van de jongeren. Zijn er problemen rond school, werk, zorg, huisvesting, financiën, dan pakt de Jongerenacademie die ook op. U kunt ons bereiken via jongerenacademie@delftsupport.nl.

Team Wmo

Team Wmo regelt voorzieningen voor inwoners binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Heeft u als professional vragen over de Wmo? Mail dan naar: wmo@delftsupport.nl of bel 14015.

Businesspartner gemeente Delft worden?

Werkt uw organisatie samen met Delft Support? En wilt u dat uw medewerkers Delftse burgers of cliënten online kunnen doorverwijzen, kunnen aanmelden of berichten kunnen uitwisselen met Delft Support? Meld u dan aan als businesspartner via de website van gemeente Delft. Dit kan gaan over de inzet van Wmo, jeugdhulp, het Sociaal Team of Meldpunt Bezorgd. Het Sociaal Team accepteert ook telefonische aanmeldingen van professionele partners op 015–260 20 79. Bent u al aangemeld als partner? Dan kunt u hier inloggen.