Professionals

Bent u beroepsmatig betrokken bij de zorg rondom een inwoner van Delft? Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 
Home » Professionals

Jeugdhulp gemeente Delft

De jeugdprofessionals van Delft Support hebben kennis van de voorzieningen en hulpmiddelen die in Delft aanwezig zijn: van geestelijke gezondheidszorg, opvoeden en opgroeien, verslaving, onderwijs, verstandelijke- en lichamelijke beperkingen tot aan schuldhulpverlening. Zij brengen de zorgvraag in kaart en zetten passende hulp in. Dat kan vanuit het team zelf of door inzet van externe organisaties.

Samenwerking is belangrijk. Zo hebben alle scholen, primair, voortgezet en passend onderwijs, een vast aanspreekpunt binnen Team Jeugd. Problemen die zich daar afspelen kunnen snel opgepakt worden.

De professionals van team Jeugd zijn voor overleg, aanmelding of andere vragen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 14015.

 

Sociaal team gemeente Delft

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld 6 of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als er bemoeizorg nodig is. Het gaat hier om de vangnet functie binnen het sociaal domein. Een generalistische coach van het Sociaal Team werkt integraal door verschillende domeinen heen: zorg, jeugd, werk en inkomen en kan tijdelijk de regie overnemen.

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Team via 015 – 260 20 79 of sociaalteamdelft@delft.nl.

Als inwoners zich ernstige zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd. Meldpunt Bezorgd is onderdeel van het Sociaal Team.

 

Partner sociaal domein

Wilt u als partner van de gemeente dat uw medewerkers klanten of deelnemers online kunnen doorverwijzen, aangiften doen of meldingen kunnen afhandelen? Meldt u dan aan via de website van de gemeente Delft. Dit kan betrekking hebben op de inzet van Wmo, jeugdhulp, het sociaal team of Meldpunt Bezorgd.

 

Jeugdbeschermingstafel

De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Een van de verantwoordelijkheden is de toeleiding naar de Raad voor de kinderbescherming. De jeugdbeschermingstafel biedt een extra station tussen vrijwillige-en gedwongen hulpverlening; namelijk dwang.

Wilt u meer informatie over de Jeugdbeschermingstafel, kijk dan op de website van de jeugdbeschermingstafel. U kunt ook terecht bij de gemeente via 14015.

 

Inkoop jeugdhulp Haaglanden

Tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben de handen ineen geslagen wat betreft de inkoop van alle jeugdhulp, zo ook Delft. De inkoop van jeugdhulp voor 2017 wordt uitgevoerd door het H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Zuid-Holland West. U kunt zich digitaal aanmelden als contractpartner via de portal van H10.