Jaar-
verslagen

 

Home » Over ons » Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2023

Het jaaroverzicht geeft een goed beeld van al onze activiteiten die we hebben uitgevoerd en van de ontwikkelingen waar we mee te maken kregen in het afgelopen jaar. Een kleine greep: we ondersteunden weer heel veel Delftenaren met een hulpvraag, we vierden ons vijfjarig jubileum met een symposium en een eigen magazine, we hebben sterk ingezet op werving en recruitment om ons personeelsbestand op sterkte te krijgen, we introduceerden spelregels voor hybride werken én we maakten meer gebruik van beschikbare data om ons werk te verbeteren. Kortom, we zaten weer niet stil!
Dit jaar brengen we voor het eerst een online jaaroverzicht uit. Dat maakt het voor de lezer nog makkelijker om de interessante onderdelen eruit te pikken. Makkelijk scrollen, korte, aantrekkelijke teksten én mooi beeld, dat is het jaaroverzicht 2023 van Delft Support.  Bekijk het jaaroverzicht: https://delftsupport2023.jaaroverzicht.info/

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft een goed beeld van al onze activiteiten en van de ontwikkelingen waar we mee te maken kregen in het afgelopen jaar. Een kleine greep: we lanceerden ons Onboarding programma en de Delft Support Academie. We kregen te maken met vertrek van collega’s, maar mochten ook veel nieuwe medewerkers verwelkomen. We versterkten onze aanpak bij een complexe scheiding, organiseerden meerdere cliëntentafels en professionaliseerden de inzet van onze financieel specialisten. Ook hebben we binnen het project pro/vso het contact hernieuwd met jongeren die buiten beeld waren, werkten we met de Wmo aan drie aanbestedingen en hebben we met het bedrijfsvoeringsteam stappen gezet in datagedreven werken. We vierden een zomerfeest én een winterfeest en presenteerden in de zomer de resultaten van ons ontwikkeltraject Next Level.  Lees het jaarverslag: Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Ook 2021 stond uiteraard voor een groot deel in het teken van corona. Maar gelukkig hebben onze teams ondanks alle beperkingen weer veel voor onze Delftse inwoners kunnen betekenen. Verder hebben we ons met het Next level-traject gericht op de professionalisering van de organisatie. We hebben bijvoorbeeld onze regiefunctie aangescherpt, we zijn gestart met cliëntervaringsonderzoeken en hebben een nieuwe website gelanceerd. We hebben weer met veel partijen samengewerkt en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd. Alles met als doel om de zorg aan inwoners verder te verbeteren. Het jaarverslag laat goed zien wat we in 2021 hebben gedaan en bereikt, in alle opzichten. Meer weten? Lees het jaarverslag: Delft Support Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Natuurlijk was 2020 een enerverend jaar met een hoofdrol voor corona. In het jaarverslag lees je hoe we ons werk ook in deze lastige tijden hebben voortgezet. Maar we deden meer: projecten binnen het Actieplan Sociaal Domein, samenwerken met allerlei partijen, verbinding bevorderen tussen medewerkers, werken aan de ontwikkeling van de organisatie… Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan ons jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

Ook in 2019 leverden we maatschappelijke ondersteuning en begeleiding, we zorgden dat gezinnen en kinderen de hulp kregen die ze nodig hadden en waren er voor de mensen met veel problemen tegelijkertijd. Verder was 2019 het jaar van de laatste fase van ‘ontvlechting’ vanuit de gemeente en het eerste jaar van een nieuwe visie richting 2022: Next Level. Een jaar ook van veel projecten en veel samenwerkingsverbanden. Alles met als doel om nóg betere zorg en ondersteuning te leveren aan hen die dat nodig hebben. Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan het Jaarverslag 2019 Delft Support.

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we voor het eerst als zelfstandige BV gefunctioneerd. Het was een enerverend jaar. Het was het jaar waarin we ons intensief hebben beziggehouden met de ontvlechting uit de gemeente. Waarin we vanuit onze deskundigheid hebben meegewerkt aan verschillende onderdelen van het Actieplan Sociaal Domein. En waarin we natuurlijk ook weer hard hebben gewerkt voor onze inwoners. Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft Delft Support voor het eerst een eigen jaarverslag uitgebracht. In dat jaar is hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de projectorganisatie Toegang. Delft Support was in 2017 als projectorganisatie nog integraal onderdeel van de gemeente. De financiële cijfers van de Toegang als projectorganisatie zijn opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Delft.
Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2017