Jaar-
verslagen

 

Home » Over ons » Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Daar is hij dan: ons jaarverslag over 2021! Ook 2021 stond uiteraard voor een groot deel in het teken van corona. Maar gelukkig hebben onze teams ondanks alle beperkingen weer veel voor onze Delftse inwoners kunnen betekenen. Verder hebben we ons met het Next level-traject gericht op de professionalisering van de organisatie. We hebben bijvoorbeeld onze regiefunctie aangescherpt, we zijn gestart met cliëntervaringsonderzoeken en hebben een nieuwe website gelanceerd. We hebben weer met veel partijen samengewerkt en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd. Alles met als doel om de zorg aan inwoners verder te verbeteren. Het jaarverslag laat goed zien wat we in 2021 hebben gedaan en bereikt, in alle opzichten. Meer weten? Lees het jaarverslag: Delft Support Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Met trots presenteren wij ons jaarverslag over 2020. Natuurlijk was 2020 een enerverend jaar met een hoofdrol voor corona. In het jaarverslag lees je hoe we ons werk ook in deze lastige tijden hebben voortgezet. Maar we deden meer: projecten binnen het Actieplan Sociaal Domein, samenwerken met allerlei partijen, verbinding bevorderen tussen medewerkers, werken aan de ontwikkeling van de organisatie… Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan ons jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is uit. Ook in 2019 leverden we maatschappelijke ondersteuning en begeleiding, we zorgden dat gezinnen en kinderen de hulp kregen die ze nodig hadden en waren er voor de mensen met veel problemen tegelijkertijd. Verder was 2019 het jaar van de laatste fase van ‘ontvlechting’ vanuit de gemeente en het eerste jaar van een nieuwe visie richting 2022: Next Level. Een jaar ook van veel projecten en veel samenwerkingsverbanden. Alles met als doel om nóg betere zorg en ondersteuning te leveren aan hen die dat nodig hebben. Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan het Jaarverslag 2019 Delft Support.

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we voor het eerst als zelfstandige BV gefunctioneerd. Het was een enerverend jaar. Het was het jaar waarin we ons intensief hebben beziggehouden met de ontvlechting uit de gemeente. Waarin we vanuit onze deskundigheid hebben meegewerkt aan verschillende onderdelen van het Actieplan Sociaal Domein. En waarin we natuurlijk ook weer hard hebben gewerkt voor onze inwoners. Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft Delft Support voor het eerst een eigen jaarverslag uitgebracht. In dat jaar is hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de projectorganisatie Toegang. Delft Support was in 2017 als projectorganisatie nog integraal onderdeel van de gemeente. De financiële cijfers van de Toegang als projectorganisatie zijn opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Delft.
Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2017