PAD – Persoonlijke Aanpak Delft

 

Home » Professionals » PAD – Persoonlijke Aanpak Delft

Met de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD) wil de gemeente criminaliteit en overlast door jeugd en jongvolwassenen slagvaardig aanpakken en bestrijden om zo de stad veiliger maken. Dat doet ze samen met de politie, Delft Support en verschillende partners in de stad. Vanuit het Sociaal Team van Delft Support zijn vier PAD-coaches betrokken bij de persoonsgerichte aanpak.

Werkwijze

De Persoonlijke Aanpak Delft is onderdeel van de Zorg- en Veiligheidskamer Delft. De regie van de PAD is in handen van de ketenregisseur overlast en jeugdcriminaliteit van de gemeente. Een kernteam richt zich op de individuele jongere. In dit team zitten de ketenregisseur, politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidskamer Delft en de PAD-coaches vanuit het Sociaal Team. De coaches zetten zich in om samen met de jongere zelf een plan te maken. Het hoofddoel is om crimineel en overlastgevend gedrag te stoppen. Zij werken nauw samen om de jongere op het rechte pad te krijgen, door hulp en ondersteuning te bieden bij de problemen die hij of zij ervaart in het dagelijks leven.

De PAD-coaches werken op vrijwillige basis met jongeren en duiken in hun leefwereld. Ze bieden outreachende en laagdrempelige ondersteuning aan om doelen te behalen. De coaches werken daarbij samen met eventuele andere betrokken partijen, zoals de politie, scholen, (jeugd)reclassering en jeugdhulpverlening.

Binnen de PAD-aanpak wordt ook gekeken naar het gezin waar de jongere deel van uitmaakt, ook als de jongere meerderjarig is. Indien nodig kan een collega uit het Sociaal Team aansluiten om ondersteuning te bieden aan het gezin. Daarmee proberen zij de voedingsbodem voor crimineel en overlastgevend gedrag weg te nemen.

Doelgroep

De doelgroep van de PAD zijn jongeren die voldoen aan de volgende criteria:

  • Ze zijn tussen de 12 en 27 jaar;
  • ze laten overlastgevend en/of crimineel gedrag zien;
  • ze hebben ook contact gehad met de politie vanwege strafbare feiten of overlast;
  • en ze lopen het risico op verder afglijden;
  • ze hebben problemen op meerdere leefgebieden;
  • samenwerking tussen meerdere ketens (zorg, strafrecht en bestuur) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen;
  • en de reguliere aanpak helpt onvoldoende.

Aanmelding

Alleen professionals kunnen iemand aanmelden. Wilt u als professional een jongere aanmelden voor de PAD-aanpak? Neem dan contact op met de Zorg- en Veiligheidskamer Delft via 14015 of icdelftseaanpak@delft.nl. Het is raadzaam eerst te bellen of te mailen om de aanmelding vooraf te bespreken. Zij nemen daarna met u door welke informatie nodig is. Ook als u al betrokken bent bij een jongere uit de doelgroep en de hulpverlening loopt vast, kunt u een melding doen.

Vragen over de Persoonlijke Aanpak Delft

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Persoonlijke Aanpak Delft? Neem dan contact op met de Zorg- en Veiligheidskamer van de gemeente Delft via 14015 of via icdelftseaanpak@delft.nl. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Deelnemers ontvangen een brief met een link naar extra informatie op de website van de gemeente Delft. Deze extra informatie vindt u hier: Persoonlijke Aanpak Delft | Gemeente Delft