Wat is de Wmo?

 

Home » Wmo » Wat is de Wmo?

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze wet is dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Delft Support voert de Wmo uit in opdracht van de gemeente Delft. Kunt u zich door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf redden? Dan kunt u hulp krijgen vanuit de Wmo.

Wat kunt u zelf doen?

Vaak kunt u problemen zelf al oplossen zonder hulp vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan familie, vrienden, kennissen en buren. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het huishouden of met het bijhouden van de administratie. U kunt ook zelf een hulpmiddel kopen of eenvoudige aanpassingen in huis (laten) doen. En er zijn in Delft allerlei algemene diensten waar u gebruik van kunt maken. Kijk voor tips op de pagina Wat kunt u zelf doen.

Samen onderzoeken wat écht nodig is

Komt u er zelf niet uit? Vraag dan hulp aan via de Wmo. U kunt telefonisch of digitaal een melding doen. Wij gaan dan samen met u op zoek naar  passende ondersteuning. Daarvoor gaan we met u in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere:

  • uw persoonlijke situatie
  • wat u wilt bereiken
  • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
  • welke ondersteuning u nodig heeft.

Eigen bijdrage

Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt, betaalt u een bijdrage (met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar). Deze eigen bijdrage is per 1 januari 2024 maximaal € 20,60. De hoogte wordt landelijk bepaald. Dit staat los van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Gezamenlijke huishoudens waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Voor beschermd wonen geldt een aparte regeling. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl.