Aanpak Pro-Vso

 

Home » Voor professionals » Projecten » Aanpak Pro-Vso

Over de aanpak

Sinds 2015 monitort de gemeente Delft de uitstroom van alle leerlingen van het pro-vso. Deze opdracht is sinds 2020 uitgebreid en geheel bij de Jongerenacademie belegd. De monitoring en actieve aanpak begint nu in het laatste leerjaar op de pro-vso-school en stopt pas bij 27 jaar. Wij willen hiermee voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken en we willen eerder kunnen inspringen bij ‘overstapmomenten’ (bijvoorbeeld van 18- naar 18+, na 23, of na verlaten vervolgopleiding). We gaan tijdig eropaf als iemand buiten beeld dreigt te raken (en dus geen opleiding en geen inkomen heeft).

 

Hoe werken wij?

Vanaf het laatste leerjaar nemen we de lijst met jongeren een aantal keer per jaar door om te kijken wat het uiteindelijke uitstroomprofiel wordt: vervolgopleiding, werk of dagbesteding bijvoorbeeld. Na uitstroom onderzoeken we met behulp van onze samenwerkingspartner (o.a. Werkse!, ROC Mondriaan, Leerplicht, WMO) elk kwartaal of de leerling nog ‘op zijn plek’ zit. Wij zijn benaderbaar voor onze partners als zij zien dat er problemen ontstaan of als iemand dreigt uit te vallen. Daarnaast zoeken wij actief de groep ‘buiten beeld’ op. Dit zijn jongeren die niet op een opleiding staan ingeschreven en geen inkomsten hebben (die bij ons bekend zijn) en die niet in beeld zijn bij onze partners. Deze groep gaan we proactief opzoeken om te onderzoeken of wij ze ergens in kunnen ondersteunen; bijvoorbeeld werk vinden, terug naar school te gaan of door zorg in te zetten.

 

Doel

Uiteindelijk is het doel dat de jongeren die vanuit het pro-vso uitstromen niet tussen wal en schip raken en dat de Jongerenacademie hen tijdig ziet als er zaken niet goed lopen. Dit voorkomt dat de instanties pas als het te laat is contact krijgen met de jongeren. Onze partnerorganisaties weten ons zo ook sneller te vinden als er iets speelt met een jongere en kunnen ons gericht en op tijd inschakelen.