Sociaal Team

Home » Sociaal Team

Het Sociaal Team van Delft Support helpt inwoners van Delft die problemen hebben op veel verschillende ‘leefgebieden’. Met leefgebieden bedoelen we alle thema’s waar mensen mee te maken hebben in hun leven. Alle leefgebieden hebben invloed op hoe het met iemand gaat.

Leefgebieden zijn bijvoorbeeld:

  • Wonen: huis, vervoer, huishouden (koken, wassen, schoonmaken, boodschappen etc.).
  • Financiën: inkomsten, uitgaven, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
  • Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten.
  • Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, bewegen, conditie, ziekte, handicap.
  • Psychische gezondheid: niet lekker in je vel zitten, ziekte, handicap, voor jezelf zorgen.
  • Werk en activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, opleiding en scholing, vrijetijdsbesteding.

Wat doet het Sociaal Team?

Als u terechtkomt bij het Sociaal Team, heeft u meerdere problemen tegelijk. Dan lukt het vaak niet meer om die zelf op te lossen. Een casuscoördinator van het Sociaal Team gaat samen met u onderzoeken wat er aan de hand is. Hij (of zij) kijkt ook naar wat er wél goed gaat. De casuscoördinator voert gesprekken met u om te kijken welke problemen of vragen jullie het eerste moeten aanpakken. Hij begeleidt u en kijkt mee welke hulp en welke ondersteuning u nodig heeft. Die hulp kan de coördinator zelf bieden óf hij schakelt andere mensen of organisaties in om u te helpen. Kijk hier voor wat voorbeelden van hoe het Sociaal Team werkt.

Let op: bij het Sociaal Team kunt u niet zichzelf aanmelden. Bij het Sociaal Team kunnen alleen hulpverleners en huisartsen een aanmelding doen. Het kan wel zijn dat u via Team Jeugd, Team Wmo, de Jongerenacademie of Meldpunt Bezorgd terechtkomt bij het Sociaal Team.