De gemeente laat elk jaar onderzoek doen onder cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zo ook dit jaar. Tussen 12 maart en 16 maart valt bij een geselecteerde groep cliënten de vragenlijst op de mat. Krijg u als wmo-cliënt de vragenlijst thuis? Help ons en de gemeente dan en vul hem in. Dank alvast!

Met het onderzoek wil de gemeente in beeld krijgen wat er goed gaat en wat er beter kan. Onderzoeks- en adviesbureau Dimensus uit Breda voert het onderzoek voor de gemeente uit. Uit de lijst met cliënten die Wmo-ondersteuning ontvangen, selecteert Dimensus een deel voor het onderzoek. Dat gebeurt via een steekproef.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hieronder vallen bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, het regelen van vervoer, een scootmobiel en woningaanpassingen. Delft Support voert de wet uit.