Housing First

 

Home » Professionals » Housing First

Housing First helpt mensen aan een woning die langdurig dak- en thuisloos zijn en die niet via de reguliere route in aanmerking komen voor een woning. Ook kunnen zij geen gebruikmaken van een woning binnen een zorginstelling. Binnen de H4-gemeenten stellen woningcorporaties jaarlijks 15 huizen uit de woningbouw-voorraad beschikbaar voor deze doelgroep. Deelnemers moeten bereid zijn om de voorwaarden van de verhuurder na te leven en openstaan voor begeleiding. Zij krijgen een tijdelijk huurcontract met de intentie deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd zonder bijzondere voorwaarden.

Het Housing First Team zet begeleiding in op basis van 24-uur bereikbaarheid (Beschermd Thuis Plus). Het team biedt laagdrempelige, maar intensieve begeleiding gericht op succesvol wonen. De begeleiding kan alle leefgebieden bevatten en is, afhankelijk van de behoefte van de deelnemer, meer of minder intensief. Het uiteindelijke doel van het project is dat de cliënt niet meer terugvalt in dakloosheid.

Meer informatie