Hulp nodig op school

 

Home » Jeugd en gezin » Hulp nodig op school

Heeft uw kind het moeilijk op school? Denk dan aan een van deze situaties:

  • Uw kind vertoont druk gedrag op school.
  • Uw kind is erg onzeker.
  • Uw kind maakt moeilijk contact met leeftijdsgenootjes.
  • Uw kind heeft moeite om aan het werk te gaan. Of kan zich niet goed concentreren.

Herkent u dit bij uw kind? Of heeft u andere zorgen over uw kind op school? Bespreek dit dan eerst met de school van uw kind. School heeft ook zelf mogelijkheden om ondersteuning in te zetten.
Helpt dit niet of niet voldoende? Dan kan de school of u ons erbij betrekken. We kijken dan met elkaar hoe we dit kunnen oplossen. En of we eventueel hulp moeten inzetten.

Vermoedt u dat uw kind dyslexie heeft? Of heeft u andere vragen over dyslexie? Neem dan contact op met school (en dus niet met Team Jeugd). De school kan uw kind verder helpen.

Contactpersonen op scholen

Elke Delftse school in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs heeft een contactpersoon bij Team Jeugd van Delft Support. Deze contactpersoon denkt mee met vragen van ouders of jongeren en neemt deel aan het zorgoverleg op school. De mentor, intern begeleider of zorgcoördinator van school kan de contactpersoon benaderen voor hulp.

Aanmelden

Wilt u liever direct contact in plaats van via school? Meld u dan zelf aan bij Delft Support (zie aanmelden en werkwijze) Na uw aanmelding gaan we samen op zoek naar passende ondersteuning.