Jongeren

 

Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, heb je geen opleiding, werk of geld en wil je daar iets aan doen? Werk dan samen met de Jongerenacademie van Delft Support aan je toekomst. Lees hieronder hoe we te werk gaan en wat voor jouw situatie van toepassing is.

 
Home » Jongeren

Let op: vanwege het coronavirus kunnen de workshops, de weerbaarheidstrainingen en de administratieochtend (bij Werkse!) van de Jongerenacademie voorlopig niet doorgaan. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je consulent.

Werk of een opleiding

De Jongerenacademie van Delft Support biedt regie en ondersteuning bij:
• het teruggaan naar school, bijvoorbeeld door te kijken welke opleiding en welke variant bij jou past.
• als je niet naar school wilt of kunt gaan, bekijken we hoe je het snelst (weer) aan het werk kunt gaan.
Ook als zowel school als werk voor jou (momenteel) niet aan de orde zijn, kun je bij ons terecht met je hulpvraag. Wij kunnen je advies geven of regelen dat je de juiste hulp krijgt.

Uitkering

Als je een melding doet voor een uitkering, volgt er een wettelijk verplichte zoekperiode van 4 weken (behalve als je WW-uitkering is afgelopen of als je vanuit een andere gemeente met een uitkering verhuisd bent).

Zoekperiode
In die vier weken ga je actief aan de slag met de opdrachten die je hebt meegekregen. Deze opdrachten heeft de jongerenconsulent besproken tijdens het eerste gesprek. Na vier weken volgt het beoordelingsgesprek.

Beoordelingsgesprek
Tijdens dit gesprek lever je de bewijsstukken in. De jongerenconsulent beoordeelt of je je voldoende hebt ingespannen tijdens de zoekperiode. Heb je voldaan aan alle opdrachten, dan wordt samen een plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe we je richting school of werk gaan begeleiden. Er wordt van je verwacht dat je minimaal 24 uur per week gaat deelnemen aan een traject.

Heb je een afgeronde mbo 4-, hbo- of universitaire opleiding?
We gaan er dan vanuit dat je voldoende gekwalificeerd bent om zelf werk te vinden. Ook hier geldt een zoekperiode van vier weken. Je moet breed solliciteren op algemeen aanvaarde arbeid. Werk op een lager opleidingsniveau, buiten jouw vakgebied en buiten de regio valt ook hieronder. Bovendien moet je al het werk dat je wordt aangeboden accepteren. Na de beoordeling wordt ook van je verwacht dat je minimaal 24 uur per week gaat deelnemen aan een traject. Meestal word je overgedragen aan Werkse! voor verdere bemiddeling richting werk.

Dakloos

Ben je dakloos geraakt? Meld je dan eerst bij de gemeente (zie: www.delft.nl/zorg/opvang-dak-en-thuislozen). De Jongerenacademie kan je vervolgens verder begeleiden, maar wij kunnen je niet helpen met het vinden van een woning.

Afspraak of contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden? Mail dan naar: Jongerenacademie@delftsupport.nl. Stuur de volgende gegevens mee: Je naam, telefoonnummer, BSN (sofinummer), geboortedatum en of je een diploma hebt behaald (en zo ja, welke). Zodra je vraag bij ons binnen is, bellen of mailen we je om een afspraak te maken of om eventueel nog wat vragen te stellen.

Zelfstandig ondernemer en in de problemen door corona?

Ben je zelfstandig ondernemer en kom je door corona in de problemen? Kijk op de website van de gemeente naar de verschillende mogelijkheden voor hulp en ondersteuning.

Meer lezen

Er zijn verschillende websites waar je meer informatie kunt vinden over organisaties voor jongeren, zoals:

  • Jongeren Informatie Punt – voor vertrouwelijke informatie en advies aan jongeren van 12-25 jaar
  • Jongerencentra – om andere jongeren uit de wijk te ontmoeten
  • JouwDelft – voor culturele en maatschappelijke activiteiten voor jongeren