Klacht of compliment

 

Home » Contact

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Maar ook als u wel tevreden bent, dan horen we dat graag.

Compliment

Als professionals doen de medewerkers van Delft Support hun uiterste best om u geschikte hulp te bieden. Wilt u ons laten weten wat we goed hebben gedaan en waar we ook anderen mee zouden kunnen helpen? Laat ons dat weten via info@delftsupport.nl.

Klacht

Bent u als cliënt niet tevreden over de manier waarop een professional van Delft Support met u omgaat? Of over informatie die u (niet) ontvangt, of de manier waarop wij beslissingen hebben genomen over de hulpverlening of onderzoek? Bespreek uw klacht eerst met de medewerker zelf of zijn of haar leidinggevende. Vaak lukt het om een oplossing te vinden. Komt u er na het gesprek nog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Let op: Klachten over onze dienstverlening kunt u indienen bij Delft Support. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een zorgaanbieder of hulpverlener? Dien dan uw klacht bij deze organisatie in.

Stuur het ingevulde Klachtenformulier op naar klachten@delftsupport.nl of via de post naar Delft Support, t.a.v. klachtenbehandeling, Postbus 2950, 2601 CZ Delft. De manager van de betrokken medewerker zal de klacht behandelen. Als beide partijen er samen niet uitkomen, dan biedt Delft Support de cliënt de mogelijkheid om de interne klachtenfunctionaris in te schakelen. De manager die de klacht behandelt, bespreekt deze mogelijkheid met u. Uiteraard kunt u dit ook zelf bespreken met de manager of aangeven via klachten@delftsupport.nl. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. Dit proces geldt voor alle ingediende klachten vanaf 1 januari 2022. Bovenstaande informatie hebben wij vastgelegd in onze klachtenregeling. Lees ook de toelichting bij de klachtenregeling.

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan terecht bij Jeugdstem. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Contact met Jeugdstem: bel gratis naar 088 – 555 1000 of ga naar de website jeugdstem.nl.

Bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen een beschikking (=beslissing) van Delft Support, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente Delft.

Cliëntervaringsonderzoek

Wij halen continu ervaringen, suggesties of opmerkingen op bij onze cliënten via het cliëntervaringsonderzoek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.