Beschermd Wonen/ Beschermd Thuis

 

Home » Wmo » Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

Kunt u vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet goed zelfstandig wonen? Heeft u ondersteuning nodig bij de uitvoering van uw dagelijkse taken of het opbouwen van een netwerk of het krijgen of volhouden van een zinvolle daginvulling? Of heeft u problemen met uw gezondheid of problemen met uw financiën? En zijn vaste geplande afspraken met uw begeleider niet voldoende? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis.

Drie mogelijkheden

Per 1 januari 2024 zijn er drie mogelijkheden:

  • Bij Beschermd Wonen woont u in een kamer of appartement van een zorginstelling. Hier is 24-uurs toezicht en u ontvangt intensieve begeleiding. Ook in de nacht is er een medewerker van de zorginstelling aanwezig.
  • Bij Beschermd Thuis-geclusterd huurt u een kamer of appartement van een zorginstelling. Hier is begeleiding dag en nacht bereikbaar. Als het nodig is, kan de begeleiding binnen 15 minuten bij u zijn. Tussen 07.00 en 22.00 uur is begeleiding binnen 100 meter afstand aanwezig en kunt u gebruikmaken van een gemeenschappelijke ruimte. U kunt hier contact leggen met andere bewoners.
  • Bij Beschermd Thuis kunt u een kamer of appartement huren van een zorginstelling óf kunt u de ondersteuning in uw eigen woning ontvangen. Bij Beschermd Thuis is begeleiding dag en nacht bereikbaar. Als het nodig is, kan de begeleiding binnen 45 minuten bij u thuis zijn.

Aanmelden Wmo

Heeft u ongeplande zorg nodig en 24-uurs toezicht of bereikbaarheid? Dan kunt u een melding doen bij de Wmo (zie Aanmelden en werkwijze). Wij gaan dan samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Delft Support beoordeelt de toegang tot Beschermd wonen en Beschermd Thuis voor inwoners uit Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Eigen bijdrage

Bij Beschermd Wonen betaalt u geen huur, maar een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Wat dit voor u betekent, kunt u vinden op de site van het CAK (www.hetcak.nl).