Raad van Commissarissen

 

Home » Over ons » Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op de uitvoering van het beleid van Delft Support en adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder. Wie zijn de commissarissen?

Jean paul Andela

Jean Paul Andela (voorzitter)

Projectmanager gemeente Rotterdam

“Ik ben een geboren en getogen Delftenaar. Ik heb hier altijd prettig geleefd. Nu wil ik graag mijn steentje bijdragen aan deze cruciale taak in Delft. Ik vind het echt een mooie opdracht om te mogen doen voor de stad. Het voelt als een voorrecht.” 

Yvonne van Mierlo

Hoofdfunctie
Algemeen directeur Ergon Participatiebedrijf

Nevenfuncties naast Delft Support:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen bij WonenBreburg
 • Voorzitter Raad van Toezicht LEV Groep Helmond (welzijnsorganisatie)
 • Lid Raad van Toezicht bij Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid
 • Lid Raad van Advies UWV Werkbedrijf
 • Bestuurslid Thomas de Villanova (goede doelen stichting)
 • Bestuurslid Arte (goede doelen stichting)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen
 • Lid Raad van Toezicht Breda University of Applied Sciences (BUAS)
 • Voorzitter programmacommissies Beschermd Thuis en Vakkundig aan het Werk 2 bij ZonMw
 • Lid programmacommissie Grip op onbegrip bij ZonMw

“Mijn drijfveer is participatie. Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is onder de zon. Dat niemand wordt buitengesloten en dat iedereen de hulp krijgt die nodig is binnen de kaders die gesteld zijn. Ik zet graag mijn bestuurlijke kennis en ervaring in om verbinding te maken op het sociaal domein en inspiratie te bieden aan het bestuur en management als toezichthouder en ambassadeur van Delft Support.”

Bartho Boer

Hoofdfunctie
Chief Corporate Communications & CSR bij KPN

Nevenfuncties naast Delft Support:

 • Lid RvC Port of Amsterdam (juni 2023- heden)
 • Voorzitter van het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds (2020-heden)
 • Lid Stuurgroep Haya van Somerenstichting (mei 2016 – heden)

“Ik zet graag mijn ervaring in om als commissaris te zorgen dat we met elkaar het meeste uit Delft Support halen. Dat is in het belang van iedereen in Delft die soms net even wat extra hulp nodig heeft.”

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Naam Functie Gekozen Herbenoemd Aftreden Herkiesbaar
Bartho Boer lid 2017 ja, in 2021 eerste kwartaal van 2025 nee, maximale zittingstermijn bereikt
Yvonne van Mierlo lid 2017 ja, in 2021 tweede kwartaal van 2025 nee, maximale zittingstermijn bereikt
Jean Paul Andela voorzitter 2021 1 juni 2025 ja