Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen ziet toe op de uitvoering van het beleid van Delft Support en adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder.

Wie zijn de commissarissen?

 
Home » Over ons » Raad van Commissarissen

Hans Goedhart

Authentieke en autonome manager met ruime ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Ik ben gewend om onder hoge druk resultaten neer te zetten en veranderingsprocessen in te richten, te sturen en af te maken. Ik ben een mensgericht bestuurder die er van overtuigd is dat je resultaten alleen kan halen door het creëren van draagvlak bij de betrokken mensen.

 

 

 

 

 

Yvonne van Mierlo

Hoofdfunctie
Algemeen directeur Ergon Participatiebedrijf

Nevenfuncties naast Delft Support:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Peel Noord
  • Bestuurslid bij Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid
  • Lid coördinatiecommissie Rabobank Nederland
  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht LEV Groep Helmond (welzijnsorganisatie)
  • Lid RvT Jan van Brabant Openbaar Onderwijs Helmond
  • Lid Raad van Advies UWV Sociaal Medische Zaken
  • Landelijk Voorzitter Raad van Advies UWV Werkbedrijf
  • Vicevoorzitter onafhankelijke onderzoekscommissie Chroom 6 gemeente Tilburg

Mijn drijfveer is participatie. Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is onder de zon. Dat niemand wordt buitengesloten en dat iedereen de hulp krijgt die nodig is binnen de kaders die gesteld zijn. Ik zet graag mijn bestuurlijke kennis en ervaring in om verbinding te maken op het sociaal domein en inspiratie te bieden aan het bestuur en management als toezichthouder en ambassadeur van Delft Support.

 

Bartho Boer

Hoofdfunctie
Chief Corporate Communications & CSR bij KPN

Nevenfuncties naast Delft Support:

  • Lid Stuurgroep Haya van Somerenstichting (mei 2016 – heden)
  • Trainer VVD en VVD Internationaal (2015 – heden)

Ik zie ernaar uit om mijn ervaring in te zetten om als commissaris te zorgen dat we met elkaar het meeste uit Delft Support halen. Dat is in het belang van iedereen in Delft die soms net even wat extra hulp nodig heeft.