Uw kind zit niet lekker in zijn vel

Home » Jeugd en gezin » Uw kind zit niet lekker in zijn vel

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Denk bijvoorbeeld aan een van de volgende situaties: 

  • Uw kind wordt gepest en heeft weinig vrienden.
  • Uw kind pest andere kinderen.
  • Uw kind heeft vaak woedeaanvallen of toont agressief gedrag, zoals schelden, schreeuwen, schoppen en slaan.
  • Uw kind is heel somber en lijkt wel depressief.
  • Uw kind is erg verdrietig over het verlies van een dierbare.
  • Uw kind heeft faalangst.

Of er kan iets anders zijn met uw kind, waarover u zich zorgen maakt.

Aanmelden

Wilt u hulp voor uw kind of gezin? Dan kunt u uw kind aanmelden bij Delft Support (zie aanmelden en werkwijze) Na uw aanmelding gaan we samen op zoek naar passende ondersteuning.