Meldpunt Bezorgd

Maakt u zich ernstige zorgen om iemand? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt.
Home » Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. U kunt bellen naar het nummer 0900 040 040 5 (alleen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur – kijk onderaan deze pagina wat u kunt doen in een crisis). Of geef uw melding door via het online aanmeldformulier.

Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door. U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van:

  • Verward gedrag
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen

 

Aanpassing dienstverlening door corona

Onze dienstverlening verloopt momenteel anders dan u van ons gewend bent. Wat betekent dit voor uw melding:
– Binnen vijf werkdagen wordt uw melding beoordeeld en geprioriteerd.
– De wachttijd voordat we met uw melding aan de slag gaan, kan langer duren dan de gebruikelijke vijf werkdagen.
– U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht welke medewerker er aan uw melding is gekoppeld.
Mocht u dringende vragen hebben over uw melding, dan kunt u telefonisch contact opnemen via: 0900 040 040 5.

Wat doet Meldpunt Bezorgd?

Na een melding gaan onze professionals naar de betrokkene toe en proberen het vertrouwen te winnen. Zij beoordelen zijn of haar situatie, zetten de problemen op een rij en regelen hulp of ondersteuning. Dat doen ze samen met bijvoorbeeld de huisarts, de wijkagent, familie én de betrokkene zelf.

Wet Verplichte GGZ

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Iedere burger kan een melding doen wanneer hij denkt dat iemand met psychische problemen mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of een ander. Ook deze melding kunt u doen bij Meldpunt Bezorgd. Meer weten? Lees meer over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Bijvoorbeeld door partners, ex-partner, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Heeft u te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of een huwelijk onder dwang? Wilt u advies en hulp, voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

In een crisis

Jeugd:
Is er sprake van een acute situatie, waarbij de veiligheid en/of ontwikkeling van een kind of jongere in gevaar is? Bel dan tussen 9.00 – 17.00 met de bureaudienst van Team Jeugd (14015). Buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team (CIT) Haaglanden, 070-379 51 60 (lokaal tarief). Het CIT biedt direct hulp in acute situaties aan jeugdigen en hun gezinnen (0 tot 18 jaar), 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Volwassenen:
Heeft u – of iemand in uw omgeving – met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in. De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag.