Maakt u zich zorgen over een ander?

Home » Meldpunt Bezorgd

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door.

 • U kunt bellen naar het nummer 0900 040 040 5 (alleen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur – kijk hier wat u kunt doen in een crisis).
 • Of geef uw melding online door:

Situaties waarin u kunt melden

U kunt een melding doen als iemand een of meer van de volgende problemen heeft.
De betrokkene:

 • vertoont verward gedrag.
 • is verslaafd.
 • leeft in een sociaal isolement.
 • is vervuild en/of heeft een vervuild huis.
 • bezorgt de omgeving overlast.
 • heeft andere sociaal/maatschappelijke problemen.

Wat doet Meldpunt Bezorgd met uw melding?

 • Binnen vijf werkdagen beoordelen we de mate van urgentie van uw melding.
 • We gaan zo snel mogelijk met uw melding aan de slag. We streven ernaar om dit binnen vijf werkdagen te doen. Soms duurt dit langer.
 • U wordt op de hoogte gebracht welke medewerker er aan uw melding is gekoppeld.
 • Mocht u dringende vragen hebben over uw melding, dan kunt u telefonisch contact opnemen via: 0900 040 040 5.
 • Na een melding gaan onze professionals naar de betrokkene toe en proberen het vertrouwen te winnen. Zij beoordelen zijn of haar situatie, zetten de problemen op een rij en regelen hulp of ondersteuning. Dat doen ze samen met bijvoorbeeld de huisarts, de wijkagent, familie én de betrokkene zelf.

Wet Verplichte GGZ

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Iedere burger kan een melding doen wanneer hij denkt dat iemand met psychische problemen mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of een ander. Ook deze melding kunt u doen bij Meldpunt Bezorgd. Meer weten? Lees meer over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.

Bij huiselijk geweld: Veilig Thuis

Kent u iemand van wie u denkt dat die slachtoffer is van huiselijk geweld, kindermishandeling of een huwelijk onder dwang?  Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Hier krijgt u advies en hulp, voor uzelf of voor iemand anders. Doe bij huiselijk geweld dus geen melding bij Meldpunt Bezorgd.