Meldpunt Bezorgd

Maakt u zich ernstige zorgen om iemand? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt.
 
Home » Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd

U kunt uw melding doorgeven aan Meldpunt Bezorgd als u zich ernstige zorgen maakt om mensen die in een zorgelijke situatie verkeren en daar geen hulp voor vragen. Zij kunnen hulp nodig hebben op het gebied van:

  • Psychiatrie
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen

Uw melding kunt u online doorgeven. Het Meldpunt Bezorgd is ook telefonisch bereikbaar via het nummer
0900 040 040 5.

Medewerkers kunnen niet acuut zorg verlenen. Wanneer er sprake is van een noodsituatie, dan adviseren wij om 112, de huisarts of buiten kantoortijden de huisartsenpost te bellen.

 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Bijvoorbeeld door partners, ex-partner, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.

Heeft u te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of een huwelijk onder dwang? Wilt u advies en hulp voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Crisisdienst

Jeugd: als er sprake is van een acute situatie waarbij de veiligheid en/of ontwikkeling van een jongere in gevaar is, bel dan tussen 9.00 – 17.00 met de bureaudienst van Team Jeugd.
Buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team (CIT) Haaglanden, 070-379 51 60 (lokaal tarief). Het CIT biedt direct hulp in acute situaties aan jeugdigen en hun gezinnen (0 tot 18 jaar). Dat gebeurt 7 x 24 uur, met een geïntegreerd aanbod van expertise met betrekking tot GGZ, LVB en Gezin & Veiligheid. 

Volwassenen: bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische – geestelijke – hulp nodig heeft. Heeft u met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in. De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag.

 

Meer lezen over

Er zijn verschillende websites waar u meer informatie kunt vinden over onderwerpen die met geweld samenhangen. Een aantal verwijzingen: