Over ons

 

Home » Over ons

Delft Support zorgt ervoor dat inwoners van Delft toegang krijgen tot hulp en ondersteuning. Dat doen we als zelfstandige organisatie, in opdracht van de gemeente Delft. Onze professionals zijn bevlogen, betrokken en willen het verschil maken in het leven van Delftenaren – jong en oud.

Bij Delft Support werken ongeveer 190 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Team Jeugd, Team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd, de Jongerenacademie, Leiding & Staf en het Bedrijfsvoeringsteam (Zie organogram onderaan deze pagina).

Het management

Edith van den Berg is directeur-bestuurder. Het management bestaat verder uit Marjolein Borgers (manager Team Jeugd), Mark Hoogenberg (manager Team Wmo), Daniëlle Laros (manager Sociaal Team en Jongerenacademie), Gert-Jan van den Broek (interim coördinator Bedrijfsvoering) en Willemijn Renes (bestuurssecretaris).

Heeft u een boodschap voor de directeur of de managers van Delft Support? Dan kunt u mailen naar management@delftsupport.nl. (Niet voor klachten, daarvoor hebben we de klachtenprocedure.)

Onze ambitie

Eraan bijdragen dat elke inwoner van Delft een waardevol leven leidt. Dat is onze ambitie. We willen dat elke Delftenaar de kans krijgt om zich naar vermogen te ontwikkelen en mee kan doen in onze samenleving.

Onze missie

Wij organiseren de samenhang in de hulp en ondersteuning. Dat is onze missie. Professionals van Delft Support vervullen een regierol (lees meer in de factsheet). We brengen samen met de inwoner de hulpvraag in beeld en maken een plan van aanpak. Daarin benoemen we resultaten waaraan de inwoner wil werken. Als regisseur bieden we zelf hulp of we bepalen met de inwoner of inzet van een andere organisatie nodig is. Wij onderhouden het contact als de inzet van andere organisaties nodig is en evalueren of gewenste resultaten behaald worden.

organogram