Over ons

Home » Over ons
Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar.

Organisatie

Sinds 1 januari 2018 is Delft Support een BV, met de gemeente als enige aandeelhouder. Edith van den Berg is directeur-bestuurder. Het management bestaat verder uit Ineke de Groot (manager Team Jeugd),  Jasper Hartelust (manager Team Wmo) en Daniëlle Laros (manager Sociaal Team en Jongerenacademie).

De Raad van Commissarissen  bestaat uit drie leden: Hans Goedhart (voorzitter), Yvonne van Mierlo en Bartho Boer.

Delft Support is een jonge organisatie. Er werken ongeveer 150 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Team Jeugd, Team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd, de Jongerenacademie en het bedrijfsvoeringsteam. De werkwijze verschilt per team.

V.l.n.r. Edith van den Berg. Willemijn Renes, Ineke de Groot, Jasper Hartelust, Daniëlle Laros

Visie

Wij dragen eraan bij dat de inwoner van Delft een voor hem/haar waardevol leven kan leiden. Wij helpen inwoners waar mogelijk terug in hun eigen kracht. We zoeken met hen een plek in de samenleving om mee te doen waardoor zij het gevoel hebben ertoe te doen.

Missie

Wij organiseren de samenhang in de uitvoering van het sociaal domein vanuit hulp- en zorgvragen van de inwoner van Delft:

  • tussen de persoon, het huishouden, en zijn/haar omgeving om zoveel mogelijk op eigen kracht zijn/haar leven vorm te geven.
  • tussen de persoon en een voor hem/haar passend aanbod.

Om de samenhang te waarborgen werken we volgens het regie principe.

 

Privacy en AVG

Zie in onze privacyverklaring hoe Delft Support omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.