Over ons

Home » Over ons
Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar.
Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, die het op eigen kracht even niet redden. Hoe dat werkt hebben we overzichtelijk uitgetekend in een praatplaat.

Organisatie

Delft Support is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente voor de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar. Sinds 1 januari 2018 is Delft Support een BV, met de gemeente als enige aandeelhouder. Edith van den Berg is directeur-bestuurder. Het management bestaat verder uit Annemiek Broekhuis (manager Sociaal Team), Ineke de Groot (manager Jeugd) en Jasper Hartelust (manager Wmo).

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden: Hans Goedhart (voorzitter), Yvonne van Mierlo en Bartho Boer.

V.l.n.r.: Jasper Hartelust, Annemiek Broekhuis, Ineke de Groot, Edith van den Berg

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we voor het eerst als zelfstandige BV gefunctioneerd. Het was een enerverend jaar. Het was het jaar waarin we ons intensief hebben beziggehouden met de ontvlechting uit de gemeente. Waarin we vanuit onze
deskundigheid hebben meegewerkt aan verschillende onderdelen van het Actieplan Sociaal Domein. En waarin we natuurlijk ook weer hard hebben gewerkt voor onze inwoners. Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2018.

Visie

Wij dragen eraan bij dat de inwoner van Delft een voor hem/haar waardevol leven kan leiden.

Wij helpen inwoners waar mogelijk terug in hun eigen kracht. We zoeken met hen een plek in de samenleving om mee te doen waardoor zij het gevoel hebben ertoe te doen.

Missie

Wij organiseren de samenhang in de uitvoering van het sociaal domein vanuit hulp- en zorgvragen van de inwoner van Delft:

  • tussen de persoon, het huishouden, en zijn/haar omgeving om zoveel mogelijk op eigen kracht zijn/haar leven vorm te geven.
  • tussen de persoon en een voor hem/haar passend aanbod.

Om de samenhang te waarborgen werken we volgens het regie principe.

 

Privacy en AVG

Zie in onze privacyverklaring hoe Delft Support omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.