Over ons

 
Home » Over ons
Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met een zorg- of hulpvraag op het gebied van Wmo en jeugdhulp die het op eigen kracht even niet meer redden. Hoe dat werkt hebben we overzichtelijk uitgetekend in een praatplaat.

Organisatie

Delft Support is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente voor de Wmo en de jeugdhulp. Sinds 1 januari 2018 is Delft Support een BV, met de gemeente als enige aandeelhouder. Edith van den Berg is directeur-bestuurder. Het management bestaat verder uit Annemiek Broekhuis (manager Sociaal Team), Ineke de Groot (manager Jeugd) en Jasper Hartelust (manager Wmo). De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden: Hans Goedhart (voorzitter), Yvonne van Mierlo en Bartho Boer.

Jaarverslag 2017

Delft Support was in 2017 als projectorganisatie nog integraal onderdeel van de gemeente Delft. Hierdoor zijn de financiële cijfers van de Toegang opgenomen in de jaarrekening van de gemeente. Het Jaarverslag Toegang is als document geen onderdeel van de Jaarrekening van de gemeente, maar geeft als los document een inzicht in de activiteiten en bevindingen over 2017. Bekijk het jaarverslag DS 2017 in pdf of (voor visueel beperkten) in een beveiligde Word-versie.

Visie

Wij dragen eraan bij dat de inwoner van Delft een voor hem/haar waardevol leven kan leiden.

Wij helpen inwoners waar mogelijk terug in hun eigen kracht. We zoeken met hen een plek in de samenleving om mee te doen waardoor zij het gevoel hebben ertoe te doen.

Missie

Wij organiseren de samenhang in de uitvoering van het sociaal domein vanuit hulp- en zorgvragen van de inwoner van Delft:

  • tussen de persoon, het huishouden, en zijn/haar omgeving om zoveel mogelijk op eigen kracht zijn/haar leven vorm te geven.
  • tussen de persoon en een voor hem/haar passend aanbod.

Om de samenhang te waarborgen werken we volgens het regie principe.

 

Verklaring gegevensbescherming (AVG)

Hoe Delft Support omgaat met de verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in de ‘Verklaring gegevensbescherming‘ van de gemeente Delft. Je kunt dit nalezen op de website door op de link te klikken.