Voor huisartsen

 

Home » Professionals » Voor huisartsen

Bent u huisarts in Delft? Dan heeft u regelmatig te maken met Delft Support. Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Heeft u vragen over de dienstverlening van Delft Support? Mail of bel dan met uw contactpersoon. Als u nog geen contactpersoon heeft, kunt u contact opnemen met Andrea Hoogstraten (ahoogstraaten@delftsupport.nl). 

Delft Support aangesloten bij ZorgDomein

Delft Support werkt sinds 14 maart 2022 met ZorgDomein, als verwijsapplicatie voor jeugdhulp. Via ZorgDomein kunt u als huisarts uw jeugdige patiënten t/m 17 jaar die in Delft wonen, digitaal verwijzen naar Delft Support.

U kunt verwijzen naar Delft Support bij:

  • vragen over opvoeden en opgroeien;
  • (vermoedens van) een ontwikkelingsstoornis of (vermoedens van) een verstandelijke beperking;
  • echtscheidingen, wanneer kinderen in de knel komen.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met Lucille Bhagwandas (senior Team Jeugd) (lbhagwandas@delftsupport.nl).

Project: Versterken Verwijzingen Huisartsen

In 2019 zijn we gestart met de pilot Versterken Verwijzingen Huisartsen. Medewerkers van Team Jeugd of van het Sociaal Team zijn op vaste dagen en tijden aanwezig in de huisartsenpraktijk. Onze medewerkers nemen de tijd voor een brede uitvraag van cliënten en overleggen daarna met de huisarts, waardoor die gerichter hulp kan inzetten. Inmiddels maken 11 praktijken gebruik van deze inzet. Heeft u als huisarts ook interesse? Mail dan naar beleidsadviseur Sabine Braat: sbraat@delft.nl.