Voor huisartsen

 

Home » Professionals » Voor huisartsen

Bent u huisarts in Delft? Dan heeft u regelmatig te maken met Delft Support. Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt uw cliënt doorverwijzen naar een van de teams van Delft Support. 

Team Jeugd

U kunt verwijzen naar Delft Support:

  • Als ouders veel moeite hebben met de opvoeding;
  • als ouders of de omgeving zich zorgen maken over het opgroeien of ontwikkelen van hun kind;
  • bij (vermoedens van) een ontwikkelingsstoornis of (vermoedens van) een verstandelijke beperking;
  • bij echtscheidingen, wanneer kinderen in de knel komen.

Manieren van verwijzen:

  • Bel naar 14015
  • Mail naar teamjeugd@delftsupport.nl (alleen voor professionals)
  • Of maak gebruik van ZorgDomein, de verwijsapplicatie voor jeugdhulp. Via ZorgDomein kunt u als huisarts uw jeugdige patiënten t/m 17 jaar die in Delft wonen, digitaal verwijzen naar Delft Support.
  • Ouders kunnen hun kind ook zelf aanmelden bij Team Jeugd: Aanmelden en werkwijze – Delft Support

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met teamjeugd@delfsupport.nl.

Sociaal Team

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld zes of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als bemoeizorg nodig is. 

Alleen professionals kunnen een cliënt aanmelden voor het Sociaal Team. U kunt daarvoor businesspartner worden van de gemeente (Partner gemeente Delft | Gemeente Delft). Aanmeldingen kunt u dan online via B2B doorgeven. U kunt ook bellen met het Sociaal Team via 015–260 20 79. Ook bij urgente zaken of vragen kunt u dit nummer bellen of mailen naar sociaalteam@delftsupport.nl.

Jongerenacademie

De Jongerenacademie is er voor alle jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die vragen hebben rond inkomen, school en werk. De Jongerenacademie heeft een Poortfunctie en voert de Participatiewet uit voor de gemeente Delft. Zijn er problemen rond school, werk, zorg, huisvesting, financiën, dan kan de Jongerenacademie deze ook oppakken. U kunt ons bereiken via 14015 of jongerenacademie@delftsupport.nl.

Team Wmo

Team Wmo regelt voorzieningen voor inwoners binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Heeft u als huisarts vragen over de Wmo? Mail dan naar wmo@delftsupport.nl of bel 14015.

Project: Versterken Verwijzingen Huisartsen

In 2019 zijn we gestart met de pilot Versterken Verwijzingen Huisartsen. Medewerkers van Team Jeugd of van het Sociaal Team zijn op vaste dagen en tijden aanwezig in de huisartsenpraktijk. Onze medewerkers nemen de tijd voor een brede uitvraag van cliënten en overleggen daarna met de huisarts, waardoor die gerichter hulp kan inzetten. Heeft u als huisarts ook interesse? Mail dan naar teamjeugd@delftsupport.nl.