Jongeren Perspectief Fonds Delft

 

Home » Professionals » Jongeren Perspectief Fonds Delft

In 2017 is de gemeente Delft gestart met een pilot ‘het Jongeren Perspectief Fonds Delft’, (JPF). Dit is een initiatief van de Financiële Winkel van Delft en de Jongerenacademie om jongeren met een problematische schuldenlast een schuldenvrij toekomstperspectief te bieden. Consulenten kijken op welke leefgebieden hulp nodig is. Ook bieden ze hulp op maat om de jongeren weer te laten deelnemen aan scholing (behalen startkwalificatie) of werk.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit Delftse jongeren van 18 tot 27 jaar met problematische schulden. Soms hebben zij ook psychische en/of lichamelijke klachten. Deze jongeren komen vaak niet in aanmerking voor reguliere schuldhulptrajecten, waardoor zij vastlopen op het gebied van school en werk en belanden in een uitzichtloze situatie. Met andere woorden: schulden kunnen de maatschappelijke ontwikkeling van deze jongeren ernstig belemmeren.

Inzet

De jongere neemt actief deel aan het JPF-traject. We verwachten een actieve houding om de vooraf gestelde doelen te bereiken. Het doel is de jongere in zijn of haar kracht te zetten en zijn/haar zelfvertrouwen te laten ontwikkelen.
Dit houdt in:

  • training rondom financiën;
  • budgetbeheer;
  • individuele coaching;
  • accepteren van hulpverlening op andere leefgebieden indien nodig;
  • deelname aan een maatschappelijke stage als tegenprestatie (een maatschappelijke stage moet gedaan worden naast school en/of werk);
  • behalen van een startkwalificatie;
  • zoeken naar en/of behouden van werk.
Status project : De pilot is verlengd tot 1 januari 2024.
Doelgroep : Jongeren met schulden en bijkomende problematiek
Partners : Jongerenacademie, Financiële Winkel en ketenpartners
Meer informatie: : Ketenpartners kunnen jongeren aanmelden op jpf@delft.nl