Jaarverslagen

 

Hier vind je de jaarverslagen van Delft Support.

Home » Over ons » Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is uit. Ook in 2019 leverden we maatschappelijke ondersteuning en begeleiding, we zorgden dat gezinnen en kinderen de hulp kregen die ze nodig hadden en waren er voor de mensen met veel problemen tegelijkertijd. Verder was 2019 het jaar van de laatste fase van ‘ontvlechting’ vanuit de gemeente en het eerste jaar van een nieuwe visie richting 2022: Next Level. Een jaar ook van veel projecten en veel samenwerkingsverbanden. Alles met als doel om nóg betere zorg en ondersteuning te leveren aan hen die dat nodig hebben. Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan het Jaarverslag 2019 Delft Support (geheel drempelvrij!).

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we voor het eerst als zelfstandige BV gefunctioneerd. Het was een enerverend jaar. Het was het jaar waarin we ons intensief hebben beziggehouden met de ontvlechting uit de gemeente. Waarin we vanuit onze
deskundigheid hebben meegewerkt aan verschillende onderdelen van het Actieplan Sociaal Domein. En waarin we natuurlijk ook weer hard hebben gewerkt voor onze inwoners. Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft Delft Support voor het eerst een eigen jaarverslag uitgebracht. In dat jaar is hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de projectorganisatie Toegang. Delft Support was in 2017 als projectorganisatie nog integraal onderdeel van de gemeente. De financiële cijfers van de Toegang als projectorganisatie zijn opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Delft.
Meer weten? Lees het gehele Jaarverslag 2017