Klacht of compliment

 

Home » Contact

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Maar ook als u wel tevreden bent, dan horen we dat graag.

Compliment

Als professionals doen de medewerkers van Delft Support hun uiterste best om u geschikte hulp te bieden. Wilt u ons laten weten wat we goed hebben gedaan en waar we ook anderen mee zouden kunnen helpen? Laat ons dat weten via info@delftsupport.nl.

Klacht

Bent u als cliënt niet tevreden over de manier waarop een professional van Delft Support met u omgaat? Of over informatie die u (niet) ontvangt, of de manier waarop wij beslissingen hebben genomen over de hulpverlening of onderzoek? Bespreek uw klacht eerst met de persoon zelf of zijn of haar leidinggevende. Vaak lukt het om een oplossing te vinden. Komt u er na het gesprek nog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Let op: Klachten over onze dienstverlening kunt u indienen bij Delft Support. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een zorgaanbieder of hulpverlener? Dien dan uw klacht bij deze organisatie in.

Stuur het ingevulde klachtenformulier op naar klachten@delftsupport.nl of via de post naar Delft Support, T.a.v. klachtenbehandeling, Postbus 2950, 2601 CZ Delft. In eerste instantie zal de manager van de betrokken medewerker de klacht behandelen. Een klacht over een manager wordt door de directeur behandeld. Ook als u niet tevreden bent over de klachtafhandeling door de manager, dan zal de directeur de klacht beoordelen. Bent u niet tevreden over de directeur? Dan kunt op contact opnemen met de Raad van Commissarissen.

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp, heeft volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt, van Delft Support of een zorgaanbieder? En komt u er niet met hen uit? Dan kunt u een beroep doen op het AKJ. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het opstellen van een klachtbrief of bij een gesprek met Delft Support of de aanbieder.

Bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen een beschikking (=beslissing) van Delft Support, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente Delft.

Cliëntervaringsonderzoek

Wij halen continu ervaringen, suggesties of opmerkingen op bij onze cliënten via het cliëntervaringsonderzoek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.