Mantelzorg

 

Home » Wmo » Wat kunt u zelf doen? » Mantelzorg

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand in uw directe omgeving. Bijvoorbeeld omdat diegene gehandicapt of langdurig ziek is, psychische problemen heeft of veel extra zorg nodig heeft. Het kan dan gaan om uw kind, partner, vader of moeder of ander familielid of een vriend of buur. Het kan best zwaar zijn om mantelzorger te zijn. Gelukkig kunt u ondersteuning krijgen.

Delft voor Elkaar

In Delft kunnen mantelzorgers voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Delft voor Elkaar. U kunt hierbij denken aan cursussen, themabijeenkomsten, ontmoetingsbijeenkomsten of een persoonlijk gesprek.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur. U kunt bij hen terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.

Aanmelden Wmo

Lukt het u niet langer om voor uw naaste te zorgen? Maak dan een melding bij de Wmo (zie Aanmelden en werkwijze). Wij gaan dan samen met u op zoek naar een passende oplossing.