Beschermd wonen

 

Home » Wmo » Beschermd wonen

Kunt u vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet goed zelfstandig wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Hierbij woont u in een zorginstelling waar toezicht en begeleiding is. Dat kan voor korte of lange tijd. U krijgt hier intensieve ondersteuning bij uw dagelijkse activiteiten. De instelling zorgt voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Aanmelden Wmo

Heeft u een beschermde woonomgeving nodig? Maak dan een melding bij de Wmo (zie Aanmelden en werkwijze). Wij gaan dan samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Eigen bijdrage

Bij beschermd wonen betaalt u geen huur, maar een eigen bijdrage. Die is hoger dan de vaste eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.