Delft Supporters over hun werk

Mariska Dukker, casuscoördinator Meldpunt Bezorgd

“We zijn niet allemaal hetzelfde. Het hoeft niet perfect, het moet goed genoeg zijn.”

“Sinds 2016 ben ik casuscoördinator bij Meldpunt Bezorgd. Hier kunnen burgers en organisaties hun zorgen melden over mensen die in een zorgelijk situatie verkeren en hier zelf geen hulp voor vragen. Bijvoorbeeld vanwege verslaving, vervuiling of verwardheid. Na een melding gaan we onaangekondigd op huisbezoek, omdat we dan echt kunnen zien hoe de situatie is. We vertellen aan de deur dat iemand zich zorgen maakt en of we even binnen mogen komen. Vaak mag dat, soms niet. Dan vragen of we terug mogen komen of eens mogen bellen. Als iemand echt niet wil, kunnen we niets doen, tenzij diegene een gevaar is voor zichzelf of een ander. Dan kunnen we dwang of drang toepassen. Anders moeten we afwachten tot een echte crisis.

Open voor hulp
Veel mensen vinden zelf ook dat het niet goed gaat. Vaak weten ze de weg naar de hulpverlening niet te vinden, maar staan ze wel open voor hulp. Als mensen eenmaal open staan voor een gesprek, proberen we te achterhalen waar de problemen liggen. We verleiden hen om hulpverlening te accepteren. Bij multiproblematiek schakelen we onze collega’s van het Sociaal Team in, bij psychiatrische problematiek leggen we contact met de GGZ. Soms is een lijntje naar de huisarts voldoende. En soms is vooral behoefte aan praktische hulp, zoals huishoudelijke hulp, schuldhulpverlening, ambulante hulpverlening of een grote schoonmaak van het huis.

Blik in de ogen
We gaan altijd met zijn tweeën op huisbezoek. Dat is vanwege de veiligheid, je weet tenslotte niet hoe mensen reageren. Agressie komt soms voor in ons werk. Toch voel ik me zelden onveilig. Die agressie is niet tegen mij gericht, maar tegen de gemeente of de overheid of de maatschappij in het algemeen. En ik maak altijd zelf de keuze: ga ik naar binnen of niet. Ik let goed op de blik in iemands ogen, houd in de gaten of de emoties oplopen. Soms laat ik een onderwerp dat gevoelig ligt even links liggen. Of ik benader iemand juist met humor. Dat maakt het luchtiger, minder zwaar. Daarin zit ook mijn kracht; een klein grapje tussendoor haalt vaak de lading eraf.

Sjeu aan het leven
We hebben ook te maken met verwarde mensen, door psychiatrische klachten of door dementie. Ik houd van gekke situaties en bijzondere mensen, niet doorsnee, die geven sjeu aan het leven. Het is mooi om te schakelen, te zoeken naar een benadering die werkt. Je moet in dit werk tevreden zijn met kleine stapjes. Als de thuissituatie in het begin een 3 krijgt, dan is een verbetering naar een 5,5 of 6 ook al goed. Soms wil een melder graag dat het een 8 wordt. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Het hoeft niet perfect, het moet goed genoeg zijn.”

Wil jij net zo’n mooie baan als Mariska? Kijk dan snel bij de vacature casuscoördinator Meldpunt Bezorgd.