Collega’s vertellen

Home » Werken bij Delft Support » Delft Supporters over hun werk » Laura Hennen en Martin Vooges

Laura Hennen en Martin Vooges, gedragswetenschappers

Wat doe je als gedragswetenschapper bij Delft Support?
Martin: “We staan in dienst van onze collega’s van alle teams. Als ze beginnen met een nieuwe casus of vastlopen, denken wij met hen mee. We doen consultaties en organiseren casuïstiekoverleggen. Daarbij bespreken we met collega’s hoe het gaat, welke casus moeizaam loopt, hoe het beter kan. We stellen kritische vragen, oefenen lastige gesprekken of gaan mee naar multidisciplinaire overleggen.”
Laura: “Naast consultatie en casuïstiek doen we ook zelf aan diagnostiek, dat vind ik fijn. Bij veel organisaties wordt dat uitbesteed, maar ik vind het echt een meerwaarde dat we dat zelf doen. Je kunt daarna namelijk gerichter hulp inzetten, omdat je de cliënt zelf hebt gezien.”

Wat vind je mooi aan je werk?
Laura: “Ik houd van de diversiteit van het werk, elke dag is anders. Ik vind het mooi om uit te zoeken waarom het niet loopt, een casus te analyseren. Je hebt veel vrijheid om dat in te zetten wat jij denkt dat een cliënt nodig heeft. Wat is de best passende zorg? Die ruimte en flexibiliteit zijn heel fijn.”
Martin: “Als alles goed gaat in je leven, kom je niet bij mij terecht. Ik heb ervoor gekozen om iets voor een ander te kunnen betekenen. Ik vind het mooi als dat ook lukt. Het zit vaak in kleine overwinningen.”

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?
Martin: “Ik vind de dag geslaagd als ik niet ben meegegaan in de hectiek van het moment. Ik probeer in overleg met collega’s altijd even pas op de plaats te maken. Even uitzoomen, het brede perspectief bekijken. Waarmee kunnen we de cliënt nu het beste helpen? Wat is nu eigenlijk de vraag achter de vraag? Als ik die kan achterhalen en collega’s verder kan helpen, ben ik tevreden.”
Laura: “Dat is inderdaad de essentie van ons werk, daarin zit onze meerwaarde. Ik vind het mooi om collega’s te coachen. Ik probeer hen een andere kijk op de situatie te geven. Soms moeten we even vertragen, een andere keer juist versnellen en snel handelen. Daarin zoeken we naar een balans. Dat geeft mij energie.”