Deze week is de Week tegen Kindermishandeling met dit jaar als thema ‘Leren van elkaar’. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is de gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis. Onze gedragswetenschapper Sas Hombroek legt uit hoe we bij Delft Support omgaan met vermoedens van kindermishandeling, geeft boekentips én vertelt wat je kunt doen bij vermoedens van kindermishandeling.

Hoe doen we dat bij Delft Support
Bij Delft Support zijn we altijd alert op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hebben we een vermoeden? Dan doorlopen we de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij we samen met de cliënt bespreken welke stappen nodig zijn om de situatie te verbeteren en het geweld te stoppen. We werken met de meldcode, omdat we daarmee nóg zorgvuldiger kunnen afwegen of er inderdaad sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het vervolg
Hulpverleners proberen de kinderen en hun ouders te helpen. Daarvoor zijn landelijke richtlijnen ontwikkeld. Hierin staat wat hulpverleners kunnen doen als zij bijvoorbeeld te maken krijgen met een kind met ernstige gedragsproblemen. Of met een gezin waarin allerlei problemen tegelijkertijd spelen. Hieruit kunnen allemaal gevallen van kindermishandeling / huiselijk geweld voort komen. In gevallen van onveiligheid maken we samen met de cliënt veiligheidsafspraken die we in een veiligheidsplan opschrijven. De hulpverlener gaat samen met ouders en andere gezinsleden doelen opstellen en bespreken hoe deze bereikt kunnen worden. De doelen moeten concreet en haalbaar zijn.
Gelukkig gaan er in alle gezinnen ook dingen goed. De hulpverlener gaat samen met de ouders na wat de sterke kanten zijn van de ouder en het gezin. Hij of zij probeert ervoor te zorgen dat de ouder die positieve dingen kan vasthouden, of uitbouwen. Vaak kunnen familie en vrienden daarbij helpen. Zij spreken dus samen af wat er concreet moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het thuis veilig blijft, of (weer) veilig wordt voor het kind, en dat het kind zich goed kan ontwikkelen.

Kijktip:
Een serie van Klokhuis over kindermishandeling om het bespreekbaar te maken en taboe te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven. In vier afleveringen komen slachtoffers, ouders, kinderen, leerkrachten, hulpverleners en omstanders aan het woord. Zij vertellen openlijk over dit moeilijke thema en laten zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander. Klokhuis heeft bij de afleveringen ook een aanvullend lespakket gemaakt over Kindermishandeling voor groep 6, 7 en 8. Ga naar de website: https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/

Boekentips:
Onderbouw PO:

 • Melanie Meijer & Iva Bicanic – In je blootje
 • Melanie Meijer & Iva Bicanic – De baas over je lijf
 • Melanie Meijer & Iva Bicanic – Dat is fijn
 • Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort – Grote mensen mogen ook niet slaan
 • Katrin Meier & Anette Bley – Knuffel heeft zorgen
 • Gilles Tibo / Zaü – Het kleine meisje dat niet meer kon lachen
 • Daniëlle Steggink – Kamil, de groene kameleon
 • Ilona Lammertink – Voor dat geheim ben ik te klein
 • Daniëlle Steggink – Daar zwemt Sonnie

Middenbouw PO:

 • Martine Delfos – Sanne
 • Marieke Otten – Laura’s geheim
 • Martine Delfos – Blijf van me af – meisjes
 • Martine Delfos – Blijf van me af – jongens
 • Fonds Slachtofferhulp – Nee is oké
 • Martine Delfos – Het is niet leuk!
 • Martine Delfos – Pip, over opgroeien met psychiatrisch gestoorde ouders
 • Roos Boum – Doodziek en springlevend?

Bovenbouw PO:

 • Carry Slee – Razend
 • Anke de Vries – Blauwe plekken
 • Jacques Vriens – Groep 7 slaat terug
 • Netty van Kaathoven – Guusjes geheim, over misbruik en vriendschap
 • Trudy van Harten – Niemand mag het weten
 • Martine Delfos – Dat nare gevoel
 • Trude de Jong – Lastig

Praktisch:

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) kindermishandeling? Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving kunt u het volgende doen:

 • Bent u cliënt bij Delft Support? Overleg dan met uw contactpersoon bij Delft Support.
 • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
 • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
 • Vraag advies bij Veilig Thuis. U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.
 • Op Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Kindertelefoon: Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). https://www.kindertelefoon.nl/