Ieder kind verdient een goede start van het leven en een kans op een mooie toekomst. Dat is het uitgangspunt van de Delftse coalitie ‘Kansrijke Start’. In deze coalitie werken verschillende lokale (zorg)organisaties sinds 2019 met elkaar samen. Op 14 februari kwam Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op werkbezoek in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Ook in Delft krijgen nog steeds te veel kinderen een minder goede start door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. De staatssecretaris is in gesprek gegaan met Delftse partners, ouders en zorgprofessionals over ‘Kansrijke Start’. Wat is er al bereikt? Welke projecten zijn er in Delft? En waar liggen nog kansen om (aanstaande) ouders te helpen om hun kind een kansrijke start te geven?

Belangrijk is in ieder geval het vroeg signaleren en ondersteunen van zwangeren en gezinnen in een kwetsbare situatie. En wat dit vraagt van professionals: ‘doen wat nodig is’! Dat vraagt lef, luisteren naar ervaringsdeskundigen, ruimte voor de uitvoering en vertrouwen in de expertise van samenwerkende partners.

De Delftse coalitie ‘Kansrijke Start’ is een samenwerking tussen: gemeente Delft, Reinier de Graaf, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, ZEL, Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuid Holland West en Delft Support. Door samenwerking zetten deze partners zich in om hulp aan ouders en kinderen in een kwetsbare situatie te verbeteren. Kijk voor meer informatie op https://www.kansrijkestartnl.nl/.