Zo werkt Delft Support

Home » Sociaal Team » Zo werkt Delft Support » Mevrouw Vermeulen

Corina over mevrouw Vermeulen

Financieel specialist bij het Sociaal Team

Wat was de hulpvraag?

“Bij Meldpunt Bezorgd kwam een melding binnen dat een 61-jarige alleenstaande dame haar huur en aflossing aan de deurwaarder niet had betaald. Daarom wilde de verhuurder overgaan tot ontruiming van de woning over twee weken. Mijn collega’s zijn toen onaangekondigd bij haar op huisbezoek geweest. Zij troffen een vrouw aan die geestelijk in slechte gezondheid verkeerde: ze lag in haar eigen vuil, had geprobeerd zichzelf te doden en zag het leven niet meer zitten. Hierdoor was zij ook lichamelijk in een slechte conditie. Mevrouw Vermeulen kon zo niet uit haar huis gezet worden, omdat zij de nachtopvang niet zou overleven.”

Wat heb je gedaan?

“We hebben eerst de huisarts en de crisisdienst GGZ ingeschakeld, om haar op te vangen. Daarna heb ik met de woningbouw gebeld, om te vragen of door de omstandigheden uitstel van de ontruiming mogelijk was. In principe kon dit niet, of ik moest met een heel goed plan van aanpak komen. Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.

We hebben mevrouw Vermeulen aangemeld bij de Financiële Winkel, zodat een crisis in de vorm van ontruiming kon worden voorkomen. Ook heb ik de bewindvoerder gevraagd of zij deze casus weer wilde oppakken. Beschermingsbewind was nodig, omdat mevrouw ook gokverslaafd was. Ik heb geschakeld met de afdeling inkomen van de gemeente om met spoed een bijstandsuitkering aan te vragen. Daarvan werden de huur en de aflossing gelijk ingehouden.”

Waar liep je tegenaan?

“De week daarna heb ik weer gebeld met de woningbouw om te vragen wat we konden afspreken. Zij wilden minimaal twee maanden huur en twee maanden aflossing, voordat ze een regeling en opschorting van de ontruiming wilden overwegen. Dit was op een dinsdagmiddag en donderdagmorgen om 8.30 uur zou de ontruiming plaatsvinden. Samen met een collega en de betrokken medewerker van de Financiële Winkel besloten we dat wij hier geen gemeenschapsgeld aan mochten uitgeven, omdat er een prima plan van aanpak lag.”

Wat heb je toen gedaan?

“Toen hebben we besloten in te zetten op een moratorium. Dit is een verzoek aan de rechter om een half jaar lang alles on hold te zetten, zodat wij de tijd krijgen om de hulpverlening vorm te geven. We hebben samen met de Financiële Winkel alle benodigde papieren in orde gemaakt. Mijn collega van Meldpunt Bezorgd heeft een sociale rapportage geschreven. De huisarts heeft een verklaring opgesteld. De bewindvoerder heeft een bereidheidsverklaring ingevuld. De mensen van de crisisdienst hebben een verklaring opgesteld én mevrouw Vermeulen heeft zelf een verklaring opgesteld. Hierin heeft ze uitgelegd waarom ze haar huur niet had betaald. Ook verklaarde ze waarom ze het leven niet meer zag zitten en dat ze hulp nodig had. Rond half twee was het dossier compleet en toen hebben we alles persoonlijk bij de rechtbank afgeleverd.”

Hoe liep het af?

“Om drie uur kreeg ik telefoon van de medewerker van de rechtbank dat nog niet alles in orde was en dat ze op zo’n korte termijn geen beslissing konden nemen. Mijn collega van de Financiële Winkel heeft veel gebeld en gemaild met de rechtbank, waardoor we uiteindelijk om 2 minuten voor vijf een voorlopige voorziening hadden. Daarin stond dat de deurwaarder niet mocht ontruimen en dat acht dagen later de definitieve zitting zou zijn. Op die zitting is het vonnis van het moratorium gelukkig bevestigd.”

Hoe gaat het nu?

“Alle hulpverlening is nu opgestart. Mevrouw Vermeulen krijgt begeleiding vanuit de GGZ om met haar psychische problemen om te gaan. Een vrijwilliger van Isofa helpt haar met haar administratie. De rechtbank heeft beschermingsbewind toegekend, zodat haar geld wordt beheerd en zij niet opnieuw in de financiële problemen kan komen. Verder heeft zij een betalingsregeling met de verhuurder getroffen. Haar overige schulden worden aangepakt door de Financiële Winkel. We waren heel blij dat we de eerste slag gewonnen hadden! Zo hebben we de ruimte en tijd gekregen om mevrouw Vermeulen naar een betere toekomst te begeleiden.”

* Vanwege de privacy zijn de namen gefingeerd.