Zo werkt Delft Support

Moussa over Klaas

Casuscoördinator Sociaal Team

Wat was de hulpvraag?

“De Wmo heeft Klaas eind 2019 aangemeld bij het Sociaal Team. Onze collega’s van de Wmo vonden dat er meer regie nodig was in deze casus. Klaas had namelijk problemen op allerlei gebieden: financiën, dagbesteding,  geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, alcoholgebruik en justitie. Het gevaar is dan dat allerlei verschillende hulpverleners een klein deel van zijn problemen oplossen, terwijl niemand het overzicht bewaart. Klaas was meerdere keren agressief geworden, waardoor het traject bij de Wmo vastliep. Ook was vanwege zijn agressie de hulp van een zorgaanbieder gestopt.”

Wat heb je gedaan?

“Het eerste wat we gedaan hebben, is contact leggen met Klaas en zijn vertrouwen proberen te winnen. Hij had voornamelijk veel wrok tegen een zorgaanbieder. Die had hem niet goed begeleid, waardoor hij onder andere een nieuwe woning was misgelopen. We hebben voor hem een zorgaanbieder gezocht die beter met zijn problematiek kan omgaan en goed werk kan leveren. Die hebben we gevonden. Zij zijn aan de slag gegaan met Klaas.”

Waar liep je tegenaan?

“Het was lange tijd onduidelijk of Klaas onze hulp wel wilde en of we een andere zorgaanbieder konden inzetten. Mede door zijn gedrag liepen de gesprekken zeer stroef en liepen alle begeleidingstrajecten stuk. Daardoor zette Klaas ook geen stappen vooruit en bleef hij hangen in de slachtofferrol. Klaas had weinig zelfinzicht en diende meerdere klachten in tegen zijn vorige begeleiders. Daardoor was het lastig om hem verder te helpen.”

Hoe ging het verder?

“Gelukkig ging het uiteindelijk beter met Klaas. Hij vond via een arbeidsconsulent een nieuwe baan met een opleiding erbij tot elektricien. De nieuwe zorgaanbieder mocht hem helpen met het organiseren van zijn huishouden. Hij stond open voor een bewindvoerder: zo kreeg hij zijn schulden in beeld en werden betalingsregelingen getroffen. Het is de verwachting dat hij begin 2023 weer schuldenvrij is. Ook heeft hij nu een goed contact met de woningbouwvereniging. Tot slot heeft Klaas op zijn werk een vriendin ontmoet. Uit dit verhaal blijkt wel weer dat de drie w’s om op het rechte pad te blijven klopt: een woning, werk en ‘een wijf’. Als dat op orde is, dan zijn de problemen vaak al vanzelf opgelost.”

Hoe gaat het nu?

“Het gaat goed met Klaas. Na twee jaar gaan we weer afschalen naar de Wmo, waar hij nog begeleiding krijgt. De zorgaanbieder blijft wel betrokken. Ze hebben samen afgesproken dat Klaas zelf aangeeft wanneer hij behoefte heeft aan begeleiding, dus ze blijven contact houden. Hij is gestopt met alcoholgebruik dankzij een succesvol traject van Brijder. En Klaas verwacht met zijn vriendin in maart zelfs een baby. Vanuit de begeleiding komt extra hulp, zodat het gezin de juiste hulp krijgt.”

* Vanwege de privacy zijn de namen gefingeerd.