Time 4 Your Future

De Jongerenacademie van Delft Support is betrokken bij een proeftuinproject: Time 4 Your Future.

Home » Professionals » Projecten » Time 4 Your Future

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan de samenleving.

In Delft is binnen dit actieprogramma ook een pilot ontwikkeld: Time4yourFuture. Het hoofddoel van deze pilot is dat jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar door maatschappelijke activiteiten een bijdrage leveren aan een sterke en betrokken Delftse samenleving.

Participe Delft heeft deze proeftuin vanuit Delft voor Elkaar ontwikkeld en voert deze uit in samenwerking met Human Security Collective, ROC Mondriaan en de Jongerenacademie van Delft Support.

De proeftuin richt zich met name op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de Maatschappelijke Diensttijd krijgen zij de kans om ervaring en kennis op te doen en een netwerk op te bouwen. De eerste jongeren zijn in september 2018 begonnen.