Privacyverklaring

 

Hier vindt u de privacyverklaring van Delft Support.

Home » Over ons » Privacy-statement

Delft Support vindt privacy belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij vinden het ook belangrijk om u hierover te informeren. Hieronder leest u de belangrijkste punten:

  • Gedurende het hele hulptraject informeren wij u welke informatie wij gebruiken en wat wij met uw gegevens doen. Dit bespreken wij in de regel vooraf. Alleen in bijzondere situatie mag dit achteraf. 
  • U kunt altijd vragen naar informatie die in uw dossier staat. Dit kan bij uw casemanager bij Delft Support, maar u kunt dit ook opvragen via de website van de gemeente Delft (online aanvraag). Hieraan zijn geen kosten aan verbonden.
  • Klopt informatie niet? Dan kunt u dit aangeven bij uw casemanager.
  • Wij bewaren informatie niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en naleving van de wettelijke verplichtingen.
  • Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruikt.

Alle informatie over privacy vindt u in het privacyreglement van de gemeente Delft (Verklaring gegevensbescherming | Gemeente Delft). Binnen Delft Support hebben we een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft als belangrijkste taak om binnen Delft Support toezicht te houden op het naleven van de privacywet. U kunt contact opnemen met de Functionaris Persoonsbescherming via 14015 of info@delftsupport.nl.

 

Cookies

Delft Support registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Delft Support de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie –                   Gebruik  –                                            Levensduur
_ga                  Geanonimiseerde statistieken                        2 jaar
_gat                Geanonimiseerde statistieken                        24 uur
_gid                Geanonimiseerde statistieken                        24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.