Onze werkwijze

Redt u het even niet op eigen kracht? Neem dan contact met ons op. Onze werkwijze hangt voor een deel af van de vraag die u heeft en uw persoonlijke situatie. Hier leest u wat meer over de basis van hoe wij werken.

Home » Over ons » Onze werkwijze

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Redt u het even niet op eigen kracht? Neem dan contact met ons op. Onze werkwijze hangt af van de vraag die u heeft en uw persoonlijke situatie. Maar hier leest u wat meer over de basis van hoe wij werken.

Eerste afspraak
U meldt zich aan bij Team Jeugd, bij de Wmo of bij de Jongerenacademie. Na uw aanmelding maken we een afspraak met u. Het kan soms even duren voordat deze afspraak plaatsvindt. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis of bij ons op kantoor. Tijdens deze eerste afspraak bespreken wij met u waar u mee zit. Daarom stellen we u allerlei vragen.

Vervolg
Na dit eerste gesprek maken we afspraken met elkaar over wat u nodig heeft aan hulp of ondersteuning. Dit kan van alles zijn, uiteraard afhankelijk van uw hulpvraag. Dat kan intensieve hulp zijn voor uzelf of uw kind, maar ook enkele gesprekken met een maatje of een voorziening, zoals een traplift of huishoudelijke hulp.

Iemand aanwezig bij het gesprek
U mag iemand vragen om bij de gesprekken met onze medewerker aanwezig te zijn. Dat kan een familielid zijn of een cliëntondersteuner van Delft voor Elkaar (https://www.delftvoorelkaar.nl/voor-inwoners/clientondersteuning). Dit is gratis.

Geluidsopname maken
U mag een geluidsopname maken van een gesprek tussen u en een medewerker van Delft Support. Geeft u dat dan wel even van te voren aan. De geluidsopname mag u alleen gebruiken om het gesprek nogmaals te beluisteren, u mag het niet openbaar maken. We hebben hiervoor enkele spelregels voor Geluidsopnames opgesteld.