Opvoeden is echt niet altijd makkelijk. Als uw kind slecht luistert, vaak verkeerde keuzes maakt of bijvoorbeeld snel driftig is, kunt u af en toe met de handen in het haar zitten. We stimuleren ouders om hierover te praten met andere ouders of mensen uit hun omgeving. Ervaringen delen en kennis uitwisselen helpt. Daarom is ‘samen delen, samen weten’ het thema van de Week van de Opvoeding 2023. Want opvoeden doe je niet alleen.

Helpt het u niet genoeg om erover te praten? Dan kunnen wij ondersteuning bieden. Neem dan contact op met Team Jeugd: Dilemma’s bij het opvoeden – Delft Support