Onze informatie is in principe alleen in het Nederlands beschikbaar. Maar soms maken we een uitzondering. Voor cliënten die het Nederlands echt niet machtig zijn, hebben we nu informatiebladen in het Engels en Pools.

Taalbeleid
Bij het ontwikkelen van onze middelen volgen we het vertaalbeleid van de rijksoverheid: ‘niet vertalen, tenzij’. Overheidscommunicatie is in principe in het Nederlands, dus dat doen wij ook. Daarbij schrijven we in heldere taal, richting inwoners op maximaal B1-taalniveau. Daarnaast hebben we speciale middelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Waarom vertalingen?
Soms maken we een uitzondering, voor informatie die zo belangrijk is dat elke cliënt die moet begrijpen. Daarom hebben we nu informatiebladen in Engels en Pools. Dit blad krijgt een client mee na het eerste gesprek. Hierin staat informatie die wij wettelijk verplicht zijn om te geven, bijvoorbeeld over onze werkwijze of over privacy. Zo kunnen we anderstalige cliënten nóg beter informeren.