Bij de Jongerenacademie zijn we deze week gestart met een nieuwe aanpak voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. De twee belangrijkste pijlers zijn: een effectieve start voor iedereen en een intensievere aanpak voor jongeren buiten beeld. Ties, Daan, Lisanne en Jennifer zijn enthousiast over de nieuwe manier van werken.

Lisanne: “De effectieve start houdt in dat we jongeren die bij ons binnenkomen intensiever begeleiden. De consulenten gaan de jongeren meer bij de hand nemen. En als blijkt dat een jongere nog meer aandacht nodig heeft, dan krijgt die ook een coach.” En die coach, dat is Daan. Hij vertelt: “Als coach ben ik er voor de jongeren, ik geef hen extra tijd en aandacht. Dat geeft vertrouwen.”

Ties denkt dat met de nieuwe aanpak de kans groter is dat het vervolgtraject beter past. “Nu zien we jongeren soms terugkomen en zijn hun problemen verergerd. Daarom zetten we hiermee nog meer in op preventie.”

De nieuwe aanpak houdt tegelijk ook in dat de Jongerenacademie jongeren buiten beeld zonder opleiding of werk sneller en intensiever gaat opsporen. Jennifer: “We sturen een brief en als ze niet reageren, gaan we naar ze toe. We willen zo de drempel verlagen om hulp te zoeken. We laten weten: we zijn hier en je kunt altijd bij ons terecht.”

vier collega's van de jongerenacademie