Wet verplichte ggz (Wvggz)

 

Home » Meldpunt Bezorgd » Wet verplichte ggz (Wvggz)

Soms dreigt iemand om zichzelf of een ander iets aan te doen vanwege psychische problemen. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig zijn. Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. U vindt hier meer informatie over de twee procedures in de Wvggz: de crisismaatregel en de zorgmachtiging.

Crisismaatregel

Heeft u – of iemand in uw omgeving – met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in. De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag. In geval van een crisis kan een ggz-instelling onmiddellijk verplichte psychische zorg inzetten. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Zorgmachtiging

Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon psychische hulp nodig heeft? Sinds 1 januari 2020 kunt u dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Dat kunt u doen bij Meldpunt Bezorgd van Delft Support. Meldpunt Bezorgd onderzoekt dan namens de gemeente tijdens een verkennend onderzoek of en welke hulp nodig is. Dit onderzoek moet binnen twee weken plaatsvinden. Als Meldpunt Bezorgd besluit dat verplichte hulp noodzakelijk is, dan vraagt zij aan de Officier van Justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan. De rechter beslist uiteindelijk of inderdaad verplichte zorg wordt ingezet.

Eerst bemoeizorg

Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in Delft werken verschillende partijen met elkaar samen om mensen met psychische problemen de juiste hulp te bieden. Zo willen we voorkomen dat verplichte zorg nodig is. De professionals van Meldpunt Bezorgd gaan na een melding langs, proberen contact te leggen en vertrouwen te winnen. Ze zoeken samen met de betrokkene en zijn naasten uit waar het grootste probleem zit. Daarna maken ze een plan voor de lange termijn, samen met een ggz-instelling, de wijkagent, de huisarts, de naasten en natuurlijk de betrokkene zelf. Zij krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, rond financiën of met het aanpakken van een verslaving. Pas als bemoeizorg niet helpt terwijl verplichte ggz wel nodig is, vraagt Meldpunt Bezorgd een zorgmachtiging aan.

Meer informatie over de WVGGZ op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daar vind je ook onderstaande video: