Wet verplichte ggz (Wvggz)

 

Home » Meldpunt Bezorgd » Wet verplichte ggz (Wvggz)

Soms dreigt iemand om zichzelf of een ander iets aan te doen vanwege psychiatrische problemen. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig zijn. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychiatrische aandoening. U vindt hier meer informatie over de twee procedures in de Wvggz: de crisismaatregel en de zorgmachtiging.

Crisismaatregel

Heeft u – of iemand in uw omgeving – met spoed (binnen 24 uur) psychiatrische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in. In geval van een psychiatrische crisis kan een ggz-instelling onmiddellijk verplichte psychiatrische zorg inzetten.

Zorgmachtiging

Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon psychiatrische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Dat kunt u doen bij Meldpunt Bezorgd van Delft Support. Meldpunt Bezorgd onderzoekt dan namens de gemeente tijdens een verkennend onderzoek of en welke hulp nodig is. Dit onderzoek moet binnen twee weken plaatsvinden. Als Meldpunt Bezorgd vermoedt dat verplichte hulp noodzakelijk is, dan vraagt zij aan de Officier van Justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan. De rechter beslist uiteindelijk of inderdaad verplichte zorg wordt ingezet.

Daar vind je ook onderstaande video: