Om onze doelgroepen te bereiken, zetten we verschillende middelen in. Deze kaarten verstuurt de Jongerenacademie van Delft Support sinds kort aan oud-leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (PRO/VSO) die niet op een school zijn ingeschreven. We willen graag weten hoe het met hen gaat en of ze werken of naar school gaan. Ook bieden we onze hulp aan. De kaarten hebben we getest bij de doelgroep. Inmiddels hebben de eerste jongeren via de QR-code op de kaart laten weten hoe het met hen gaat.