Zo werkt Delft Support

Home » Jongeren » Zo werkt Delft Support » Saskia

Maria over Saskia

Consulent Jongerenacademie

Wat was de hulpvraag?

“De vader van Saskia had zijn dochter aangemeld bij Meldpunt Bezorgd. Hij maakte zich zorgen over haar, maar zij zocht zelf geen hulp. Meldpunt Bezorgd heeft haar bij ons aangemeld. Gelukkig bleek Saskia wel open te staan voor een gesprek. Tijdens mijn eerste gesprek met haar bleek dat ze thuis veel problemen had. Vooral met haar moeder, die psychische problemen heeft. Omdat ze niet langer thuis kon blijven wonen, dreigde ze dakloos te worden. Maar ze had geen inkomen, geen dagbesteding en geen enkel vertrouwen meer in de toekomst.”

Wat heb je gedaan?

“Ik heb een uitkering voor haar aangevraagd en haar geholpen aan een bijbaantje  via de vacaturelijst van Werkse!. Maar om je uitkering te behouden, moet je wel aan voorwaarden voldoen.”

Waar liep je tegenaan?

“Ze leverde geen loonstroken in, waardoor haar uitkering niet meer uitbetaald werd. Het lukte me niet om contact met haar te onderhouden. De uitkering werd beëindigd en we verloren haar uit het oog.  Ik heb haar vader gebeld om te zeggen dat we haar niet langer konden bereiken. Gelukkig heeft hij haar toen weten te overtuigen zich opnieuw te melden bij ons. Nu was ze gemotiveerd om verder te komen, ze zag in dat het haar alleen niet lukte.”

Wat heb je daarna gedaan?

“We hebben veel gesprekken gehad over haar toekomst. We hebben met een talenten- en motivatieanalyse onderzocht welke opleiding bij haar past en wat haar mogelijkheden waren voor een studentenkamer. Ze kwam alle afspraken met mij na, werkte goed mee en kwam uit op de opleiding Beveiliger. Via bijzondere bijstand hebben we haar les- en boekengeld vergoed voor het eerste jaar, net als de speciale kleding die nodig was. Daardoor kon ze een goede stap zetten. Alles bij elkaar duurde dit hele traject een jaar.

Hoe gaat het nu?

“Het gaat nu best goed gelukkig. Saskia woont zelfstandig op een kamer en ze zit in het tweede jaar van haar opleiding tot beveiliging.”

* Vanwege de privacy zijn de namen gefingeerd.