Zo werkt Delft Support

Home » Jongeren » Zo werkt Delft Support » Patrick

Sylvia over Patrick

Consulent Jongerenacademie

Hoe kwam Patrick bij jullie terecht?

“Patrick is 24 jaar en kwam bij de Jongerenacademie in beeld na een huisbezoek dat ik bij hem heb afgelegd. We gaan bij jongeren thuis langs die voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) hebben gevolgd, maar die daarna buiten beeld raken. We bezoeken ze thuis om te zien hoe het gaat en te kijken of we kunnen helpen. Met Patrick heb ik na het huisbezoek een vervolgafspraak gemaakt om extra ondersteuning te bieden vanuit de Jongerenacademie.”

Wat was de hulpvraag?

“Patrick had geen inkomsten en volgde geen onderwijs. Hoewel Patrick wel een startkwalificatie heeft, mbo niveau 2, en in principe zou kunnen werken, wilde hij heel graag verder studeren. Hij heeft een lastig verleden en dit heeft hem tot dan toe belemmerd om vervolgstappen te zetten. De moeder van Patrick was psychisch ziek en het gezin had financiële problemen. Door deze onstabiele thuissituatie had hij zelf last van psychische problemen. Daardoor heeft hij speciaal onderwijs gevolgd, dat was in die tijd passend. Maar hij heeft het idee dat hij door deze situatie niet alles uit zichzelf heeft gehaald wat in hem zit.”

Wat heb je gedaan?

“Patrick wil gaan studeren op het hbo, welke richting weet hij nog niet vanwege zijn brede interesses. Samen hebben wij de plannen besproken en bekeken wat haalbaar is voor hem. Patrick had op de basisschool een CITO-score die laat zien dat hij hbo moet kunnen volgen. Hij heeft echter geen voortgezet onderwijs afgemaakt. Daarom onderzoeken we of hij eerst het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kan doen. We hebben samen twee keer gezeten en plannen besproken en samen gebeld naar school. Ook heb ik met hem een tegemoetkoming in de schoolkosten aangevraagd.”

Hoe gaat het nu?

“Patrick kan op het Mondriaan een tweejarige vavo-opleiding in één jaar doen. Hij is hier deze maand mee begonnen. Patrick heeft een grote passie voor tekenen en kan dit ook erg goed. In het vakkenpakket op het Mondriaan heeft hij daarom extra gekozen voor tekenen als aanvullend vak. Ik vraag regelmatig via de app hoe het nu met hem gaat. School gaat hem goed af. Elke dag gaat hij naar school en in de avond doet hij zijn huiswerk. Hij heeft een goede klik met zijn klasgenoten. Gelukkig gaat het nu goed met hem en heeft hij vertrouwen in zijn toekomst.”

* Vanwege de privacy zijn de namen gefingeerd.