Daar is hij dan: ons jaarverslag over 2021! Ook 2021 stond uiteraard voor een groot deel in het teken van corona. Maar gelukkig hebben onze teams ondanks alle beperkingen weer veel voor onze Delftse inwoners kunnen betekenen. Verder hebben we ons met het Next level-traject gericht op de professionalisering van de organisatie. We hebben bijvoorbeeld onze regiefunctie aangescherpt, we zijn gestart met cliëntervaringsonderzoeken en hebben een nieuwe website gelanceerd. We hebben weer met veel partijen samengewerkt en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd. Alles met als doel om de zorg aan inwoners verder te verbeteren. Het jaarverslag laat goed zien wat we in 2021 hebben gedaan en bereikt, in alle opzichten.

Meer weten? Lees het jaarverslag: Delft Support Jaarverslag 2021