Het jaarverslag geeft een goed beeld van al onze activiteiten en van de ontwikkelingen waar we mee te maken kregen in het afgelopen jaar. Een kleine greep: we lanceerden ons onboardingsprogramma en de Delft Support Academie. We kregen te maken met vertrek van collega’s, maar mochten ook veel nieuwe medewerkers verwelkomen. We intensiveerden onze aanpak bij een complexe scheiding, organiseerden meerdere cliëntentafels en professionaliseerden de inzet van onze financieel specialisten. Ook hebben we binnen het project pro/vso het contact hernieuwd met jongeren die buiten beeld waren, werkten we met de Wmo aan drie aanbestedingen en hebben we met het bedrijfsvoeringsteam stappen gezet in datagedreven werken. We vierden een zomerfeest én een winterfeest en presenteerden in de zomer de resultaten van ons ontwikkeltraject Next Level. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we ook in 2022 hebben gezorgd dat Delftse inwoners de juiste zorg en ondersteuning kregen.

Lees het jaarverslag: Jaarverslag 2022 DEF

jaarverslag 2022