Het jaarverslag over 2019 is klaar. Ook in 2019 leverden we maatschappelijke ondersteuning en begeleiding, we zorgden dat gezinnen en kinderen de hulp kregen die ze nodig hadden en waren er voor de mensen met veel problemen tegelijkertijd. Verder was 2019 het jaar van de laatste fase van ‘ontvlechting’ vanuit de gemeente en het eerste jaar van een nieuwe visie richting 2022: Next Level. Een jaar ook van veel projecten en veel samenwerkingsverbanden. Alles met als doel om nóg betere zorg en ondersteuning te leveren aan hen die dat nodig hebben. Nieuwsgierig geworden? Lees en bekijk dan het Jaarverslag 2019 Delft Support.