Al drie daklozen hebben via het project Housing First een sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. Vorige week waren we met Team Wmo aanwezig bij de officiële start van het project. Met Housing First hopen we in de regio langdurig daklozen aan een woning te helpen, die door hun complexe problematiek niet voor andere regelingen in aanmerking komen.

Team Wmo verzorgt de aanmelding en screening voor de regio en monitort de voortgang. LIMOR ondersteuning en rehabilitatie en het Leger des Heils verzorgen de begeleiding van de cliënten.

Housing First kreeg ook aandacht in de Stadskrant van afgelopen zondag: Digitale editie Delft op zondag (17 december 2023)