Als medewerker van Delft Support hebben wij ‘de regie’ wanneer een cliënt zorg of ondersteuning krijgt van Delft Support. Ook wanneer andere organisaties betrokken zijn. Maar wat houdt die regierol precies in? En tot waar reikt de regie? Dat lag niet vast, waardoor soms onduidelijkheid ontstond. Daarom hebben we nu een factsheet ontwikkeld.

Heldere factsheet
Een werkgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een visie op regie. Het resultaat is een heldere factsheet, die vandaag tijdens De Grote Regieshow is onthuld. Vanaf nu is zowel voor alle collega’s als voor onze partners precies duidelijk wat we bedoelen wanneer we zeggen: wij hebben de regie.

PDF: de regierol van Delft Support