Voor alle ondersteuning die u via de Wmo krijgt, betaalt u een bijdrage (met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar). Deze eigen bijdrage is per 1 januari 2024 verhoogd tot maximaal € 20,60. De hoogte wordt landelijk bepaald. Dit staat los van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Gezamenlijke huishoudens waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Voor beschermd wonen geldt een aparte regeling. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl.