Voor de ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Die is sinds 2019 voor iedereen gelijk en bedraagt maximaal 19 euro per maand. Het CAK heeft enkele berichten voor cliënten die gebruikmaken van deze ondersteuning.

April en mei 2020: geen eigen bijdrage
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. U betaalt over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-.

Juni 2020: problemen met factuur
Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Als u al cliënt bij ons bent, ontvangt u hierover zo snel mogelijk een persoonlijk bericht thuis van het CAK. De komende maanden ontvangt u de factuur. Het CAK biedt hiervoor excuses aan.

Meer informatie
Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo. U kunt met vragen ook bellen met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).