Vandaag is het Wereld Autisme dag. Voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is deze coronatijd nog verwarrender dan voor andere mensen. Daarom hebben de gedragswetenschappers van Delft Support enkele tips en adviezen voor ouders en voor professionals die werken met deze kinderen.

“Wees je ervan bewust dat het gedrag dat je ziet van een kind met ASS, niet altijd hetzelfde is als de emotie die het kind beleeft. Soms reageren ze met weinig emotie, terwijl ze meer voelen. Of ze laten juist veel (verschillende) emoties zien, terwijl ze die emoties dan niet zo intens beleven.
Kinderen met ASS voelen dus vaak hetzelfde als andere kinderen, maar tonen ander gedrag. En ze kiezen vaker voor een niet-helpende aanpak om hun emoties te verwerken. Zij vertellen bijvoorbeeld minder over hun emoties, laten deze minder zien, vragen minder om hulp of geven eerder op.
Ouders en professionals kunnen het kind helpen door bijvoorbeeld situaties te benoemen en voorbeelden te geven hoe het kind kan reageren. In deze onzekere coronatijd helpt het om aan kinderen met ASS met plaatjes op een rustige manier uit te leggen wat er gebeurt in de wereld. En welke gevolgen dit heeft voor hun dagelijks leven.”