Bij Delft Support zijn we altijd alert op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hebben we een vermoeden? Dan doorlopen we de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij we samen met de cliënt bespreken welke stappen nodig zijn om de situatie te verbeteren en het geweld te stoppen. Een van onze aandachtsfunctionarissen kan daarbij helpen. We werken met de verbeterde meldcode, waardoor we nóg zorgvuldiger kunnen afwegen of er inderdaad sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Zelf een vermoeden?
Vermoed jij kindermishandeling in je omgeving? Deel je zorgen en vraag om advies bij Veilig Thuis: https://www.veiligthuishaaglanden.nl/bezorgd-over/