Vandaag is de ‘Internationale Dag van de Ouders’ en die komt op een perfect moment. Na alle perikelen van de afgelopen maanden kunnen we de ouders van nu mooi in het zonnetje te zetten. Dat is namelijk precies de reden waarom de Verenigde Naties deze dag in 2012 heeft uitgeroepen. Alle ouders én andere opvoeders waren de afgelopen maanden ineens niet meer ‘alleen’ ouder, maar ook juf of meester… en huiswerkbegeleider en tussenschoolse opvang en naschoolse opvang. Zij waren niet alleen belangrijk voor hun kinderen, maar ook voor de samenleving. En dat verdient dit jaar een extra groot applaus. Dank aan alle ouders!

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid vindt een dag niet genoeg en organiseert ‘De Week van de Ouder’. Dit jaar staat de veerkracht van ouders centraal. Ga naar: https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/week-van-de-ouder/ voor meer informatie.