Veelgestelde vragen over Wmo 2019

Home » Wmo » Veelgestelde vragen over Wmo 2019

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de nieuwe werkwijze Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het team Wmo via telefoonnummer 14015.

Wat gaat er veranderen in de Wmo?
Vanaf 2019 kiest de gemeente voor resultaatgerichte zorg. Dat betekent dat wij voortaan samen met u vaststellen wat de resultaten zijn die u wilt bereiken. Denk dan bijvoorbeeld aan elke week een schoon huis, meer sociale contacten of inzicht in uw financiële situatie. Uw zorgaanbieder gaat vervolgens samen met u kijken hoe die resultaten worden behaald.
Waarom gaat de gemeente Delft anders werken?
Wij vinden het belangrijk dat u de juiste zorg krijgt, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt (blijven) doen in de samenleving. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u meer te zeggen krijgt over hoe de resultaten worden gehaald die wij met de hulp of ondersteuning willen bereiken. De nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat u en de zorgaanbieder meer vrijheid krijgen om samen te bepalen welke ondersteuning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.
Wanneer gaat de nieuwe werkwijze voor mij in?
Vanaf 1 januari 2019 gaan we werken met de nieuwe werkwijze. Nieuwe cliënten gaan we op de nieuwe manier indiceren. Heeft u al een indicatie? En loopt uw indicatie af na 31 december 2019? Dan krijgt u in januari een brief met uitleg over het vervolgtraject. In 2019 loopt de ondersteuning gewoon door totdat u een herindicatiegesprek heeft gehad en er een nieuwe beschikking is afgenomen. Delft Support neemt hiervoor contact met u op. U houdt in ieder geval dezelfde ondersteuning die u nu heeft, totdat u een nieuw besluit van Delft Support ontvangt.
Kan ik iemand vragen om aanwezig te zijn bij het gesprek met Delft Support?
Ja. Als een medewerker van Delft Support bij u langskomt, mag u iemand van uw familie of kennissen vragen om erbij te zijn. Wilt u het gesprek niet alleen voeren, maar kunt u niemand vragen? Dan kunt u professionele cliëntondersteuning aanvragen bij Delft voor Elkaar (telefoonnummer: 015-7600200).
Wie krijg ik straks over de vloer?
We streven ernaar om zoveel mogelijk alle zorg via één aanbieder te laten lopen. Als dat niet lukt, kunnen meerdere aanbieders de zorg leveren. Dat kan ook als u daar expliciet om vraagt. In dat geval stemmen de aanbieders wel onderling hun werkzaamheden af.
Houd ik dezelfde zorgaanbieder? / Houd ik dezelfde hulp bij het huishouden?
Dat kan, als u straks dezelfde soort hulp of ondersteuning krijgt én de zorgaanbieder, die nu uw hulp of ondersteuning levert, hiervoor ook weer een contract heeft afgesloten met de gemeente. Dan is het mogelijk dat u zowel dezelfde zorgaanbieder als dezelfde hulp houdt. Op www.ondersteuningscatalogush4.nl kunt u zien u of uw huidige zorgaanbieder ook in 2019 zijn diensten aanbiedt. In het gesprek met de zorgaanbieder kunt u vragen of u dezelfde medewerker kunt blijven houden.
Waarom krijg ik minder uren dan ik gewend ben?
U maakt samen met de zorgverlener afspraken over het resultaat. Het kan zijn dat dat dat resultaat in minder uren gehaald kan worden dan u gewend bent.
Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met het ondersteuningsplan van Delft Support?
U maakt samen met de Wmo-consulent afspraken over wat u beiden denkt dat u nodig hebt aan hulp of ondersteuning. De uitkomst van dit gezamenlijk overleg komt in het ondersteuningsplan. Daarna gaat u in gesprek met de zorgverlener om te komen tot een zorgplan. Zodra beide plannen door alle partijen zijn ondertekend, volgt een officieel besluit. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Meer informatie over bezwaar vindt u op de website van de gemeente.
Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met het voorstel van de zorgverlener (het zorgplan)?
Als het niet lukt om er met de zorgverlener uit te komen, dan kunt u dit melden bij Delft Support. In een gesprek proberen we alsnog tot een oplossing te komen.
Wat als ik het niet eens ben met mijn besluit?
Dan kunt u in bezwaar gaan. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de gemeente.
Wat als mijn situatie verandert en ik meer of minder ondersteuning nodig heb?
Neem dan contact op met Delft Support. De consulent helpt u verder.
Is de nieuwe manier van werken niet gewoon een verkapte bezuiniging?
Nee, dat is niet zo. De insteek is: meer keuzevrijheid en invloed voor de cliënt en meer ruimte voor de zorgaanbieder om samen met u te bepalen welke vorm van ondersteuning bij u past.
Er zijn minder aanbieders gecontracteerd. Heb ik nog wel voldoende keuzevrijheid?
Ja, er zijn voldoende aanbieders gecontracteerd om iedere inwoner die zorg te geven die nodig is. U heeft nog steeds voldoende keuze.
Uit welke aanbieders kan ik kiezen?
Voor een overzicht van alle aanbieders kunt u terecht op de website: www.ondersteuningscatalogush4.nl.
Hoe hoog wordt mijn eigen bijdrage?

Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland in 2019 een eigen bijdrage gaat betalen van maximaal € 17,50 per 4 weken per huishouden. De eigen bijdrage wordt voor iedereen zoveel mogelijk gelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) dat deze bijdrage int, stuurt hierover een brief naar alle mensen die hulp of ondersteuning vanuit de Wmo krijgen. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 1 januari 2019 voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. U kunt met vragen ook bellen met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Er is toch een rechterlijke uitspraak die zegt dat resultaatgericht indiceren niet meer mag?
De gemeente en Delft Support hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechter (Centrale Raad van Beroep). Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS. De VNG en het ministerie van VWS komen met een advies voor gemeenten. Zij raden aan om de koers vast te houden en het beleid nog niet te wijzigen. De gemeente en delft Support volgen deze lijn en wachten het advies van de VNG en VWS af.
Waarom krijg ik post over de nieuwe werkwijze van Delft Support en niet van de gemeente?
Delft Support is sinds 1 januari 2018 de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft voor de Wmo en de jeugdzorg. Dat betekent dat Delft Support de Wmo uitvoert in opdracht van de gemeente. Delft Support is dan ook de afzender van de post die u krijgt over de Wmo.
Kan ik de nieuwe verordening Wmo 2019 en de beleidsregels downloaden?

   Ja dat kan: